Kunstneriske og kulturelle uddannelser

Læs om de særlige krav til kunstneriske og kulturelle uddannelser i udlandet

I Danmark er der et begrænset antal pladser på uddannelser inden for det kunstneriske/kulturelle område, og dermed et begrænset antal studerende, der kan blive optaget på disse uddannelser. Vi stiller derfor særlige krav til kunstneriske uddannelser i udlandet, når vi vurderer, om de kan godkendes til SU og eventuelt udlandsstipendium. Det er derfor ikke alle kunstneriske uddannelser i udlandet, du kan få SU til, og det er kun ganske få, du kan få udlandsstipendium til.

De udenlandske uddannelser skal leve op til de samme krav, som gælder for de kunstneriske og kulturelle uddannelser i Danmark. Hvis de ikke gør dét, vurderer vi, at de ikke giver en erhvervskompetence, der finder umiddelbar anvendelse på det danske arbejdsmarked.

Hvis en uddannelse ville blive udbudt af et af de kunstneriske og kulturelle uddannelsessteder i Danmark, regnes den for kunstnerisk/kulturel. Uddannelser inden for følgende områder er kunstneriske/kulturelle:

  • Arkitektur
  • Billedkunst
  • Design
  • Film
  • Forfattervirksomhed
  • Konservering
  • Musik
  • Scenekunst

I samarbejde med Kulturministeriet vurderer vi, om den kunstneriske/kulturelle uddannelse i udlandet giver de samme forudsætninger for at opnå en håndværksmæssig og kunstnerisk basis for at arbejde med en bestemt profession som den tilsvarende uddannelse i Danmark gør.

Vi lægger vægt på følgende for uddannelser på bachelorniveau eller lignende:

Uddannelsen skal have en individuel optagelsesprøve, hvor der lægges vægt på kunstneriske kriterier
Uddannelsen skal have en varighed på mindst 3 år. En forfatteruddannelse skal dog kun have en varighed på mindst 2 år
Uddannelsen skal være sammenlignelig med en dansk kunstnerisk/kulturel uddannelse i forhold til varighed, indhold, niveau og de færdigheder, de studerende tilegner sig

Vi lægger vægt på følgende for uddannelser på kandidat-/masterniveau:

For kandidat-/masteruddannelser lægger vi vægt på, om optagelseskravet er en kunstnerisk/kulturel uddannelse på bachelorniveau, der lever op til ovenstående kriterier. Hvis studerende ikke bliver optaget på uddannelsen på baggrund af en kunstnerisk/kulturel bacheloruddannelse, anses uddannelsen som udgangspunkt ikke for at give erhvervskompetence. Kriteriet kan dog på baggrund af en konkret vurdering anses for opfyldt, hvis optagelseskravet er en relevant bacheloruddannelse som for eksempel er nært beslægtet med overbygningsuddannelsen.

For forfatteruddannelser på kandidat-/masterniveau, herunder manuskriptforfatteruddannelser, ser vi bort fra, om optagelseskravet er en kunstnerisk uddannelse på bachelorniveau, hvis studerende optages på baggrund en individuel, kunstnerisk optagelsesprøve med vægt på ansøgers talent.

Når du søger om at få en kunstnerisk/kulturel uddannelse godkendt, er det vigtigt, at vi af dokumentationen kan se, om uddannelsen lever op til de kriterier, som gælder for, om en kunstnerisk/kulturel uddannelse giver erhvervskompetence.

Kunstneriske/kulturelle uddannelser, der bliver godkendt til SU og optaget på Fast Track-listen, bliver godkendt til SU i 4 år ligesom de øvrige uddannelser på Fast Track-listen.

De kunstneriske og kulturelle uddannelser, er på en særlig liste:

Udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser 1. april 2024 - 31. marts 2026

Vi reviderer udlandsstipendielisten hvert andet år i samarbejde med Kulturministeriet og Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser. Listen revideres i lige år pr. 1. januar og har virkning fra den 1. april samme år og 2 år frem. Du skal være berettiget til støtte til og startet på uddannelsen senest den 20. marts inden udgangen af den 2-årige periode, uddannelsen er godkendt til for at være sikker på, at uddannelsen giver ret til udlandsstipendium. Retten til udlandsstipendium vil i så fald gælde for hele uddannelsen (dog højst 2 år, svarende til 120 ECTS).

Hvis uddannelsen ikke er godkendt til udlandsstipendium, når du starter på din uddannelse, men på et senere tidspunkt kommer på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser, skal du sende en ny ansøgning via minSU om at få uddannelsen optaget på Fast Track-listen.

De kunstneriske uddannelser, som vi har godkendt til udlandsstipendium, er på forhånd vurderet til at give erhvervskompetence.

Listen er udtømmende

Du kan ikke selv søge om at få andre kunstneriske og kulturelle uddannelse optaget på udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser.