Uddannelser du ikke kan få SU til

Der er visse uddannelser i udlandet, som du ikke kan få SU til (listen er ikke udtømmende):

 • Uddannelser på deltid
 • Enkeltstående/fritstående kurser
 • Kunstneriske og kulturelle uddannelser, der ikke lever op til de særlige krav
 • Del af en uddannelse - du kan kun få SU til en hel uddannelse i udlandet
 • Efter-/videreuddannelse, herunder uddannelser hvor der er krav om forudgående erhvervserfaring
 • Fjernundervisning (her forstås undervisning, hvor mere end 25% er tilrettelagt som fjernundervisning)
 • Ophold som gæstestuderende (non-degree)
 • Sprogkurser tilrettelagt for udlændinge
 • Suppleringsfag på gymnasialt niveau
 • Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau, herunder A-levels
 • Uddannelser på gymnasialt niveau, med nogle få undtagelser. Du kan læse mere om studentereksamen i udlandet her
 • Grundkurser eller forberedende kurser eksempelvis foundation courses/preparatory courses (dog mulighed for SU, hvis grundkurset indgår som en obligatorisk del af en uddannelse, der giver en umiddelbar anvendelig erhvervskompetence i Danmark)
 • Uddannelser, der har et politisk eller religiøst formål og/eller stiller krav om, at den studerende eller undervisere har en bestemt politisk eller religiøs overbevisning
 • Uddannelser, der ikke indeholder tilstrækkeligt antal obligatoriske fag inden for et hovedområde. Det kan for eksempel gælde nogle amerikanske bacheloruddannelser i Liberal Arts/General Studies og andre uddannelser inden for Multidisciplinary Studies
 • 2-årige ”associate” uddannelser i USA med mindre uddannelsen er direkte sammenlignelig med en 2-årig dansk uddannelse, herunder i forhold til antallet af fagrelevante fag
 • Som udgangspunkt rytteruddannelser, det vil sige uddannelser som ridetræner, berider og lignende
 • Pilotuddannelser, der er opbygget modulart (uddannelsen skal være udbudt og ATO-godkendt som integreret uddannelse)
 • Alternative uddannelser og uddannelser som alternativ behandler
 • Hele uddannelser i Rusland og Belarus

Vær kritisk

Andre landes uddannelsessystemer kan adskille sig meget fra det danske. Skaf dig derfor så mange oplysninger om uddannelsen som muligt. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at uddannelsen er anerkendt af studielandets eller studielandenes myndigheder (eller er kvalitetssikret på anden vis). Du bør også undersøge, hvilket niveau uddannelsen svarer til i Danmark.

Find vurderinger og fakta om udenlandske uddannelser