Krav til gymnasiale uddannelser

I udlandet er det muligt at få SU til nogle ungdomsuddannelser og erhvervsrettede uddannelser, der i Danmark ville være godkendt til SU og være udbudt under betegnelsen ”ungdomsuddannelse”

Når vi vurderer, om en gymnasial uddannelse i et andet nordisk land end Danmark kan godkendes til SU, undersøger vi, om uddannelsen giver adgang til videregående uddannelse i Danmark via kvote 1 eller kvote 2. 

Giver uddannelsen adgang via kvote 2, stiller vi krav til fagene engelsk, matematik og det nationale sprogfag:

  • Du skal i løbet af uddannelsen have engelsk på et niveau, der svarer til B-niveau i Danmark
  • Du skal i løbet af uddannelsen have matematik på et niveau, der svarer til C-niveau i Danmark
  • Du skal have fag inden for det sprog, der tales i studielandet på et niveau, der giver adgang til videregående studier i studielandet

Det er kun følgende gymnasiale uddannelser uden for Norden, du kan søge SU til:

  • International Baccalaureate Diploma (IB)
  • Option Internationale du Baccalaureat (OIB)
  • Den Europæiske Studentereksamen ved Europaskolerne
  • Studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg eller A. P. Møller Skolen i Slesvig

Læs mere om de skoler, hvor du kan tage International Baccalaureate (IB) på International Baccalaureates Organisations (IBO) site.