Søg om at få uddannelsen godkendt til SU i minSU

Du kan søge om at få nye hele uddannelser godkendt til SU

Du søger om at få en ny uddannelse godkendt, det vil sige optaget på Fast Track-listen i minSU under punktet ’Søg SU til udlandet’.

Når du udfylder ansøgningen i minSU, skal du give en række oplysninger om det udenlandske uddannelsessted, uddannelsens indhold, længde og forløb og om eventuel fjernundervisning og lønnet praktik.

Det er ikke dit individuelle uddannelsesforløb, du skal søge om at få godkendt. Du skal oplyse din uddannelses varighed som det antal måneder, uddannelsen er udbudt til alle studerende. Du skal ikke oplyse, hvor lang tid du forventer at være om at gennemføre uddannelsen.

Du får mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst i ansøgningen. Det kan for eksempel være en oplysning om, at du skal starte på andet år af uddannelsen i stedet for første år.

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen med de oplysninger, du har angivet i din ansøgning. Kvitteringen sendes også automatisk til dig via Digital Post på borger.dk.

Når du søger om at få en uddannelse godkendt til SU i minSU, skal du uploade dokumentation i pdf-format. Da det kun er muligt at uploade en fil per punkt, kan det være nødvendigt at scanne flere dokumenter sammen til én pdf-fil.

Du skal uploade:

  • uddannelsens fagplan, der viser:hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende uddannelsen er normeret til i alt
  • de enkelte fags normering i ECTS/credits eller tilsvarende
  • fordeling af fagene og ECTS/credits eller tilsvarende på hvert enkelt studieår
  • uddannelsesstedets dokumenterede oplysninger om, hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende, studerende generelt skal være indskrevet med per år for at være fuldtidsstuderende (uddannelsesstedets fuldtidsnorm)
  • dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning (kun hvis der indgår fjernundervisning)
  • dokumentation for, hvor meget praktik der er i uddannelsen, samt om praktikken er lønnet eller ulønnet (kun hvis der indgår praktik)

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen med de oplysninger, du har angivet i din ansøgning. Kvitteringen sendes også automatisk til dig via DIgital Post på borger.dk.

Følg med i sagsbehandlingen

Her på su.dk kan du følge med i status over, hvor langt vi er med at behandle ansøgningerne.

Hvis vi godkender uddannelsen til SU og eventuelt udlandsstipendium, bliver den optaget på Fast Track-listen. Du får et brev som Digital Post via borger.dk om, at du kan søge SU i minSU.