Religiøse eller politiske uddannelser og uddannelsessteder

Hvis et uddannelsessted/en uddannelse i udlandet fremmer eller er påvirket af et politisk eller religiøst formål, kan vi ikke godkende den til SU

Uddannelsesstedet/uddannelsen kan heller ikke blive godkendt, hvis der stilles krav om, at studerende eller undervisere har en bestemt politisk eller religiøs overbevisning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi vil vurdere, om uddannelsesstedet/uddannelsen fremmer et politisk eller religiøst formål, skal du vedlægge følgende, når du søger:

materiale om ansættelseskriterier og ansættelsesprocedure for undervisere, herunder om der stilles krav om, at underviserne tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi
materiale om kriterierne for de studerendes optagelse på uddannelsen, herunder om der stilles krav om, at de studerende tilhører en bestemt trosretning eller politisk ideologi
detaljeret beskrivelse af de fag, der indgår i uddannelsen, hvis det er en religiøs uddannelse. Hvis undervisningen rummer væsentlige elementer af forkyndende art, kan uddannelsen ikke godkendes til SU

Dokumentationsskema

Du skal derudover bede uddannelsesstedet udfylde et dokumentationsskema, som du efterfølgende sender til os: