Indkomst fra egen virksomhed

Har du en virksomhed, eller ejer du en udlejningsejendom, tæller overskuddet oftest med i din egenindkomst

Har du et overskud fra din egen virksomhed eller en udlejningsejendom, tæller overskuddet med i din egenindkomst, hvis overskuddet beskattes som personlig indkomst eller kapitalindkomst.

Fradrag

Du kan ikke trække skattefradrag (i din personlige indkomst, kapitalindkomst eller som ligningsmæssige fradrag) fra, når du skal regne din egenindkomst ud. Kun hvis din indkomst er opgjort som nettoindkomst fra SKAT, kan vi anerkende de fradrag, der er en del af indkomsten.

Virksomhedsskatteordningen

Er du tilmeldt ’Virksomhedsskatteordningen’, kan du trække dine erhvervsmæssige renteudgifter fra i din egenindkomst, da renteudgifterne er trukket fra virksomhedens samlede resultat, før det beskattes.

Efter ansøgning kan kapitalafkastningsordningen sidestilles med virksomhedsskatteordningen.

Overskud/underskud

Har du optjent et overskud i virksomheden, tæller overskuddet med i din egenindkomst det år, hvor det beskattes af det. Eventuelle underskud kan du derimod ikke trække fra i din indkomst. Du kan derfor ikke modregne underskuddet i anden indkomst (som for eksempel din løn), når du regner din egenindkomst ud.

Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed konkret beskattes, skal du henvende dig til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 eller hos den kommunale borgerservice.