Når du får SU

Når du får SU, er der en række betingelser, du skal være opmærksom på, hvis du skal fortsætte med at få SU.

Får du ikke allerede SU, kan du læse om betingelserne og andet under Ny SU-modtager.

Betingelser, når du får SU

Så meget må du tjene

Får du SU, er der en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af (fribeløb)

Du skal være studieaktiv

For at beholde din SU, er det et krav, at du gennemgår en uddannelse og opfylder SU-kravet om studieaktivitet

Værd at vide

Måneder, du kan få SU

Se, hvilke måneder du kan få SU, og hvilke du ikke kan - som for eksempel, hvis du er på orlov eller er i lønnet praktik

Dit ansvar

Både når du ønsker at få SU, og når du får du SU, er der flere ting, du selv har ansvar for

Dine SU-forhold

Du har fået for meget SU

Har du fået udbetalt for meget SU, skal du betale en del af den tilbage

Hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du søge SU igen.

Fravalg af SU i en periode

Er du ved at have tjent for meget ved siden af din SU (dit årsfribeløb), eller vil du gemme SU-klip til videregående uddannelse, kan du fravælge SU i en periode.

Besked til dit uddannelsessted

Sker der ændringer i din situation eller din uddannelse, er det ofte dit uddannelsessted, der skal have besked. Se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale SU-medarbejder.

Ny SU-motager?

Får du ikke allerede SU, kan du se betingelserne for at blive godkendt til SU, tidsfrister for at søge og læse, hvordan du søger under Ny SU-modtager