SU

Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der studerer.

SU-loven giver dig mulighed for at:

  • få stipendium (det vi kalder ”SU”)
  • optage SU-lån
  • tjene penge ved siden af SU (fribeløb) uden at betale SU tilbage

Ny SU-modtager

Se betingelserne for at få SU, tidsfrister og andre regler du skal være opmærksom på, når du vil søge om SU

Når du får SU

Får du allerede SU, kan du her læse mere om, hvilke betingelser, du skal opfylde for at bevare din ret til SU

Måneder, du kan få SU

Se, hvilke måneder du kan få SU, og hvilke du ikke kan - som for eksempel, hvis du er på orlov eller er i lønnet praktik

Satser for SU

Der er flere ting, der afgør, hvor meget du kan få i SU. Se satserne for SU

SU til forskellige typer af uddannelse

Om SU til ungdomsuddannelse

Læs om SU til ungdomsuddannelser

(stx, hhx, hf, EUD mv.)

Om SU til videregående uddannelse

Læs om SU til videregående uddannelser

(universitetet, lærer, journalist mv.)

Om SU til Private uddannelser

Læs om SU til private uddannelser - herunder, hvordan de godkendes til SU

(3D digital artist, idrætslærer, kosmetolog mv.)

Kort om SU

Forudsætningerne for at du kan få SU er, at du går på en uddannelse og er økonomisk trængende. Du skal opfylde en række betingelser og tjener du mere end dit fribeløb ved siden af SU, skal du betale SU tilbage.

Når du søger SU, vurderer vi, om du er berettiget til at modtage SU-støtte. Er du det, får du din SU udbetalt en gang om måneden. Beløbets størrelse afhænger af, hvilken uddannelse du tager, hvor du bor (ude- eller hjemmeboende), hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse.

Du skal betale skat af din SU, og den trækker vi, inden vi udbetaler støtten til dig. Når året er gået, kontrollerer vi, om du har tjent for meget (overskredet dit fribeløb). Har du det, skal du betale noget af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.