Kapital- og aktieindkomst

Læs, hvad du skal være opmærksom på i forhold til kapital- og aktieindkomst, når du skal regne din egenindkomst ud

Følgende positive kapital- og aktieindkomster tæller med i din egenindkomst:

  • Renter af obligationer, pantebreve og lignende.
  • Kapitalindkomst fra din egen virksomhed.
  • Øvrige positive indkomster, der henføres til eller indgår i kapitalindkomsten.
  • Aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

Aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2

Ifølge § 23 i SU-loven indgår aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2, i egenindkomsten. Aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8a, stk. 1, indgår derimod ikke ved opgørelsen af egenindkomsten.

Det er de skatteretlige regler der afgør, hvilke indtægter der henføres til eller indgår i den personlige indkomst, kapitalindkomsten og aktieindkomsten og i hvilket indkomstår. Når vi opgør egenindkomsten, anvender vi derfor de oplysninger, vi modtager fra Skatteforvaltningen om indkomster i støtteåret. Oplysningerne hentes elektronisk, når Skattestyrelsen har behandlet støttemodtagerens årsopgørelse for det senest afsluttede år.

Kontakt eventuelt Skattestyrelsen

Skattestyrelsen indberetter automatisk din egenindkomst til os. Særligt for aktieindkomst får vi fra Skattestyrelsen indberettet en sum, som ikke er udspecificeret i forhold til felter på selvangivelsen eller årsopgørelsen.

Opgørelsen af din skattepligtige aktieindkomst afgøres efter de skatteretlige regler. Har du spørgsmål om beskatning af aktieindkomst, herunder personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2 skal du kontakte Skattestyrelsen.