Satser for månedsfribeløb

Her ser du satserne for månedsfribeløb, som du skal bruge til at regne dit årsfribeløb ud (det beløb du må tjene ved siden af din SU på et år)

Satser for månedsfribeløb 2024

Satserne for månedsfribeløb er før skat, men efter AM-bidrag.

Laveste månedsfribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Mellemste og højeste månedsfribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Laveste månedsfribeløb 2024

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

14.048 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

19.056 kr. per måned

 Mellemste månedsfribeløb 2024

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

21.672 kr. per måned

 Højeste månedsfribeløb 2024

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

41.713 kr. per måned

 Nedsat månedsfribeløb 2024

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.601 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 31.344 kr. per barn i 2024.