Enlig forsørger

Du kan få forsørgertillæg, hvis du er enlig forsørger og modtager SU

For at få forsørgertillæg til enlige forsørgere, skal du modtage ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark – med mindre dit barn er anbragt uden for hjemmet.

Er du i tvivl om, hvorvidt du får eller kan få ekstra børnetilskud, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Det er ikke noget styrelsen kan vurdere eller afgøre.

Udbetaling

Vi udbetaler forsørgertillægget sammen med din SU (eller dit slutlån). Ud over forsørgertillæg kan du få supplerende SU-lån til forsørgere.

Sådan søger du

Du søger forsørgertillæg for enlige forsørgere i minSU.

Er du enlig forsørger til et barn, der er anbragt uden for hjemmet (efter lov om social service), har du mulighed for at søge om forsørgertillæg som enlig forsørger, selvom du ikke modtager ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

Læs mere om forsørgertillæg til enlige forsørgere med anbragte børn.

Hvis du ikke får ekstra børnetilskud, fordi du er udenlandsk statsborger, gælder der særlige regler.

Du skal være opmærksom på, at det særlige børnetilskud (ikke at forveksle med ekstra børnetilskud) fra Udbetaling Danmark til uddannelsessøgende forældre, ikke kan udbetales til enlige forsørgere, der er berettiget til forsørgertillæg som enlig forsørger. Hvis du hidtil har fået det særlige børnetilskud for uddannelsessøgende forældre, skal du oplyse Udbetaling Danmark om, at du nu får forsørgertillæg til SU.

Er du enlig forsørger, kan du også tage dit supplerende SU-lån med til et studieophold i udlandet - tal med dit danske uddannelsessted.

Er du enlig forsøger og vil læse en hel uddannelse i udlandet, er der nogle ting du skal dokumentere - læs mere om dokumentation, når du er forælder eller forsørger og læser i udlandet.

Hvis du er enlig forsørger og bor i udlandet, men læser i Danmark, kan du få forsørgertillægget med.

For at få forsørgertillægget med til udlandet skal du modtage SU samt dokumentere, at du er enlig forsørger. Dokumentationen skal:

  • bekræfte, at du har dit barn (under 18 år) boende hos dig
  • være udstedt af en offentlig myndighed i det land, du bor
  • bekræfte, at du er enlig og ikke lever i et ægteskabslignende forhold

Send ny dokumentation hvert år

Du skal hvert år sende os fornyet dokumentation i november, hvis du fortsat er under uddannelse og ønsker tillægget videreført til efterfølgende år. Hvis du ikke sender fornyet dokumentation, vil forsørgertillægget ophøre ved udgangen af året.

Får du dobbeltklip før første lønnede praktikperiode, får du også dobbelt forsørgertillæg.

Ændringer og fravalg af SU

Du skal søge forsørgertillæg på ny, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold. For eksempel hvis du skifter uddannelse, søger slutlån eller holder orlov i mere end syv måneder.

Hvis du fravælger SU

Hvis du fravælger din SU (eller slutlån), fravælger du automatisk også forsørgertillægget. Hvis du derimod fravælger forsørgertillægget, har det ingen indflydelse på dine øvrige SU-forhold.

Guide på borger.dk

På borger.dk finder du en guide til blandt andet studerende, der bliver forældre

Gå til guiden: Når du bliver forælder her

Fødsels-støtte udelukker forsørgertillæg

Du kan ikke få forsørgertillæg samtidig med fødsels-støtte i forbindelse med fødsel og adoption.