Udenlandsk statsborger

Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du få forsørgertillæg til enlige forsørgere på samme vilkår som danske statsborgere

Langt de fleste udenlandske statsborgere, som er enlige forsørgere, vil modtage ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark på samme måde som danske statsborgere. Derfor er adgangen til forsørgertillæg til enlige forsørgere oftest den samme for danske og udenlandske statsborgere. Læs mere under Enlig forsørger her.

Du kan ikke få ekstra børnetilskud

Hvis du er udenlandsk statsborger, der modtager SU på lige fod med danske statsborgere, og alene på grund af dit udenlandske statsborgerskab ikke kan få ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark, kan du alligevel få forsørgertillæg for enlige.

Det kræver, at du får en dokumentation fra Udbetaling Danmark, hvoraf det fremgår, at du opfylder alle øvrige betingelser for at modtage ekstra børnetilskud. Du skal aflevere dokumentationen til dit uddannelsessted.