Støtte til forældre

Har du børn, inden du begynder på din uddannelse, eller bliver du forælder, mens du læser, kan du søge om særlig støtte til forældre, hvis du opfylder de generelle betingelser for SU

Fødsels-støtte: Du får barn, mens du er under uddannelse

Bliver du forælder, når du læser på en uddannelse, der er godkendt til SU, kan du få fødsels-støtte i forbindelse med fødsel eller adoption

Du fik barn, inden du startede uddannelse eller var på orlov

Du har mulighed for at få ekstra støtte, hvis du har fået barn, inden du er startet på din uddannelse, eller mens du har haft orlov fra din uddannelse

Du er forsørger

Som forsørger kan du tage et supplerende SU-lån og i nogle tilfælde få et tillæg til din SU (forsørgertillæg)

Satser for støtte til forældre

  • Supplerende SU-lån
  • Forsørgertillæg til enlige
  • Forsørgertillæg til forsørgere, der bor sammen med modtagere af SU eller uddannelseshjælp

Ordninger for børnetilskud - hos Udbetaling Danmark

Når du er under uddannelse og har et barn, kan du søge børnetilskud til forældre under uddannelse fra Udbetaling Danmark. Du kan ikke få dette børnetilskud samtidig med, at du får forsørgertillæg til enlige forsørgere. Tilskuddene gives efter Lov om børnetilskud. Læs mere på borger.dk.

Periode med praktik

Skal du i en periode i lønnet praktik (der udelukker SU og forsørgertillæg), har du i visse tilfælde mulighed for at søge et supplerende børnetilskud til forældre i praktik i denne periode.

Enlig forsørger

Er du enlig forsørger, har du mulighed for at få et ekstra børnetilskud. Du skal modtage det ekstra brnetilskud fra Udbetaling Danmark for at kunne få SU-forsørgertillæg til enlige forsørgere.

Barselsdagpenge

Hvis du har ret til barselsdagpenge på baggrund af indkomst fra et (fritids)job (det vil sige barselsdagpenge træder i kraft i stedet for din indkomst fra dit (fritids)job), kan du kombinere dem med din ekstra SU. Det betyder, at du kan modtage barselsdagpenge og SU på samme tid.

Går du på barsel i en periode, hvor du er i lønnet praktik, hvor barselsdagpengene erstatter praktiklønnen, kan du dog ikke få SU og barselsdagpenge samtidig, fordi praktikløn i forvejen udelukker SU.

Vær opmærksom på, at barselsdagpenge indgår i det beløb, du må tjene ved siden af din SU (dit årsfribeløb).

Spørg SU-medarbejderen på dit uddannelsessted, hvis du er i tvivl.

18-19 år på ungdomsuddannelse, der bliver forældre

Er du 18-19 år og går på en ungdomsuddannelse, skal du normalt have en særlig godkendelse fra dit uddannelsessted for at få SU-satsen til udeboende, når du flytter hjemmefra. Det skal du dog ikke, når du har et barn.

Du må tjene mere

Når du har et barn, får du et højere årsfribeløb og må derfor tjene mere ved siden af din SU. Årsfribeløbet stiger automatisk med et fast beløb for hvert barn under 18 år, du har.

Se satser for fribeløb her.

Guide på borger.dk

På borger.dk finder du en guide til blandt andet studerende, der bliver forældre

Se Når du bliver forælder her