Forsørgertillæg til enlige forsørgere med anbragte børn

Enlige forsørgere med børn anbragt uden for hjemmet har mulighed for at søge om forsørgertillæg

Hvis du er enlig forsørger, og dit barn er anbragt uden for hjemmet (efter lov om social service), har du mulighed for at søge om forsørgertillæg som enlig forsørger, selv om du ikke modtager det ekstra børnetilskud.

Tillægget vedrører studerende, der ikke har ret til ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark, da deres barn er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Du søger om forsørgertillægget ved at udfylde skemaet "Ansøgning om forsørgertillæg til enlig forsørger med et anbragt barn" og sende det til styrelsen.

Ansøgning om forsørgertillæg til enlig forsørger med et anbragt barn

Timeantal på enkeltundervisning

Er dit anbragte barn under 7 år, og læser du enkeltfag, skal du have mindst 23 timer skemalagt om ugen, for at kunne få SU.