Alle forsørgere

Alle forsørgere, der modtager SU, kan få supplerende SU-lån

Hvis du er forsørger til et barn, kan du vælge at få supplerende SU-lån. For at få lånet skal du modtage SU.

Dit barn skal som minimum have folkeregisteradresse hos dig i første døgn af det kvartal, du søger supplerende SU-lån til.

Vi udbetaler det supplerende SU-lån sammen med din SU (eller dit slutlån).

 

Får du dobbeltklip før første lønnede praktikperiode, kan du tage dobbelt supplerende SU-lån sammen med dobbeltklippet.

Er du forsørger, kan du også tage dit supplerende SU-lån med til et studieophold i udlandet - tal med dit danske uddannelsessted.

Er du forsøger og vil læse en hel uddannelse i udlandet, er der nogle ting du skal dokumentere - læs mere om dokumentation, når du er forælder eller forsørger og læser i udlandet.

Hvis du er forsørger og bor i udlandet, men læser i Danmark, kan du få supplerende SU-lån.

For at få supplerende SU-lån med til udlandet skal du modtage SU samt dokumentere, at du er forsørger. Dokumentationen skal:

  • bekræfte, at du har dit barn (under 18 år) boende hos dig
  • være udstedt af en offentlig myndighed i det land, du bor

Send ny dokumentation hvert år

Du skal hvert år sende os fornyet dokumentation i november, hvis du fortsat er under uddannelse og ønsker tillægget videreført til efterfølgende år. Hvis du ikke sender fornyet dokumentation, vil forsørgertillægget ophøre ved udgangen af året.

Du skal søge supplerende SU-lån på ny, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold. For eksempel hvis du skifter uddannelse, søger slutlån eller har holdt orlov i mere end syv måneder.

Hvis du fravælger din SU (eller slutlån), fravælger du automatisk også det supplerende SU-lån. Hvis du derimod kun fravælger det supplerende SU-lån, har det ingen indflydelse på dine øvrige SU-forhold. 

Sådan søger du supplerende SU-lån

Du søger supplerende SU-lån i minSU - log ind med dit MitID her.

Fødsels-støtte udelukker supplerende SU-lån

Du kan ikke få supplerende SU-lån samtidig med fødsels-støtte i forbindelse med fødsel og adoption.