Gamle satser for fribeløb

Her ser du gamle satser for fribeløb

Fribeløb er det beløb, du må tjene ved siden af din SU. Satserne for fribeløb er før skat, men efter arbejdsmarkedsbidrag.

Laveste fribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Satserne for månedsfribeløb er før skat, men efter AM-bidrag.

Laveste månedsfribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Mellemste og højeste månedsfribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Laveste månedsfribeløb 2023

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

13.573 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

18.412 kr. per måned

Mellemste månedsfribeløb 2023

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

20.939 kr. per måned

 Højeste månedsfribeløb 2023

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

40.302 kr. per måned

 Nedsat månedsfribeløb 2023

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.479 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 30.284 kr. per barn i 2023.

Satserne for månedsfribeløb er før skat, men efter AM-bidrag.

Politisk aftale om højere fribeløb for 2022

På baggrund af en politisk aftale indgået i september 2022, er de laveste månedsfribeløb steget med 4.000 kroner pr. måned for alle måneder i 2022:

 • Går du på en ungdomsuddannelse, er dit månedsfribeløb steget fra 9.178 kroner til 13.178 kroner gældende for alle de måneder, du får SU i 2022 (se skemaet nedenfor).
 • Går du på en videregående uddannelse, er dit månedsfribeløb steget fra 13.876 kroner til 17.876 kroner for alle de måneder, du får SU i 2022 (se skemaet nedenfor).

Satser for månedsfribeløb 2022

Laveste månedsfribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Mellemste og højeste månedsfribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Laveste månedsfribeløb 2022

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

13.178 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

17.876 kr. per måned

 Mellemste månedsfribeløb 2022

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

20.329 kr. per måned

Højeste månedsfribeløb 2022

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

39.128 kr. per måned

 Nedsat månedsfribeløb 2022

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.378 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 29.402 kr. per barn i 2022.

Laveste månedsfribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Mellemste og højeste månedsfribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Laveste månedsfribeløb 2021

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

9.069 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

13.711 kr. per måned

 Mellemste månedsfribeløb 2021

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

20.088 kr. per måned

 Højeste månedsfribeløb 2021

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

38.664 kr. per måned

 Nedsat månedsfribeløb 2021

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.338 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 29.053 kr. per barn i 2021.

Laveste månedsfribeløb er forskellig for studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Mellemste og højeste månedsfribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Laveste månedsfribeløb 2020

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

8.957 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

13.542 kr. per måned

 Mellemste månedsfribeløb 2020

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

19.840 kr. per måned

 Højeste månedsfribeløb 2020

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

38.187 kr. per måned

 Nedsat månedsfribeløb 2020

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.297 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 28.694 kr. per barn i 2020. 

Laveste månedsfribeløb 2019

Laveste månedsfribeløb - ungdomsuddannelser
De måneder, hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

8.846 kr. per måned

Laveste månedsfribeløb - videregående uddannelser
De måneder, hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

13.375 kr. per måned

 Mellemste månedsfribeløb 2019

Mellemste månedsfribeløb
De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

De måneder, hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne. Går du på politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent - læs mere under højeste månedsfribeløb
 • er erklæret studieinaktiv

19.595 kr. per måned

 Højeste månedsfribeløb 2019

Højeste månedsfribeløb

De måneder, hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og de måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

37.716 kr. per måned

 Nedsat månedsfribeløb 2019

Nedsat månedsfribeløb
Måneder, hvor du får handicaptillæg

3.256 kr. per måned

Du er forælder - forhøjelse af årsfribeløb

Hvis du har børn under 18 år, stiger dit årsfribeløb med 28.340 kr. per barn i 2019. 

Laveste fribeløb - ungdomsuddannelser
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

7.749 kr. per måned

Laveste fribeløb - videregående uddannelser
Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

12.222 kr. per måned

Mellemste og højeste fribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb
Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne
 • er erklæret studieinaktiv

19.353 kr. per måned

Højeste fribeløb

Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

37.250 kr. per måned

Nedsat fribeløb
Gælder studerende, der får handicaptillæg

3.216 kr. per måned

Forhøjelse af fribeløb - hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 27.990 kroner om året per barn.

Laveste fribeløb - ungdomsuddannelser
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

7.653 kr. per måned

Laveste fribeløb - videregående uddannelser
Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

12.071 kr. per måned

Mellemste og højeste fribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb
Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og

 • har valgt SU fra eller
 • ikke har søgt SU

Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted, men ikke har ret til SU, fordi du:

 • har orlov fra uddannelsen
 • er i lønnet praktik herunder elevløn på erhvervsuddannelserne
 • er erklæret studieinaktiv

19.114 kr. per måned

Højeste fribeløb

Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og måneder, hvor du:

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser

36.790 kr. per måned

Nedsat fribeløb
Gælder studerende, der får handicaptillæg

3.176 kr. per måned

Forhøjelse af fribeløb - hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 27.644 kroner om året per barn.

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

7.559 kr. per måned

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

11.922 kr. per måned

Mellemste og højeste fribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb
Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Måneder hvor du ikke får SU, fordi:            

 • du har orlov fra uddannelsen              
 • du er i lønnet praktik              
 • du er erklæret studieinaktiv

18.878 kr. per måned

Højeste fribeløb

Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse              
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)              
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og måneder, hvor du:              

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån              
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau              
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere              
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser        

36.336 kr. per måned

           

Nedsat fribeløb
Gælder studerende, der får handicaptillæg

3.137 kr. per måned

Forhøjelse af fribeløb - hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 27.303 kroner om året per barn.

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

7.510 kr. per måned

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

11.845 kr. per måned

Mellemste og højeste fribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb
Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Måneder hvor du ikke får SU, fordi:            

 • du har orlov fra uddannelsen              
 • du er i lønnet praktik              
 • du er erklæret studieinaktiv

18.756 kr. per måned

Højeste fribeløb

Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse              
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)              
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og måneder, hvor du:              

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån              
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau              
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere              
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser        

36.101 kr. per måned

Nedsat fribeløb
Gælder studerende, der får handicaptillæg

3.117 kr. per måned

Forhøjelse af fribeløb - hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 27.127 kroner om året per barn.

 

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

7.428 kr. per måned

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

10.701 kr. per måned

Mellemste og højeste fribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb
Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Måneder hvor du ikke får SU, fordi:            

 • du har orlov fra uddannelsen              
 • du er i lønnet praktik              
 • du er erklæret studieinaktiv

18.552 kr. per måned

Højeste fribeløb

Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse              
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)              
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og måneder, hvor du:              

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån              
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau              
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere              
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser        

35.708 kr. per måned

           

Nedsat fribeløb
Gælder studerende, der får handicaptillæg

3.083 kr. per måned

Forhøjelse af fribeløb - hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 26.832 kroner om året per barn.

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU på en ungdomsuddannelse

7.318 kr. per måned

Laveste fribeløb
Måneder hvor du får SU (også dobbeltklip og slutlån) på en videregående uddannelse

9.043 kr. per måned

Mellemste og højeste fribeløb er det samme for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Mellemste fribeløb
Måneder hvor du er indskrevet på et uddannelsessted og vælger SU fra eller ikke har søgt SU. Måneder hvor du ikke får SU, fordi:            

 • du har orlov fra uddannelsen              
 • du er i lønnet praktik              
 • du er erklæret studieinaktiv

18.278 kr. per måned

Højeste fribeløb

Måneder hvor du ikke har ret til SU, fordi du:

 • ikke er under uddannelse              
 • ikke har flere SU-klip til din igangværende uddannelse og samtidig ikke modtager slutlån
 • får anden offentlig støtte, der skal dække leveomkostningerne i en periode, hvor du ellers kunne få SU
 • endnu ikke er fyldt 18 år (det gælder indtil kvartalet efter, du er fyldt 18)              
 • går på en uddannelse, der ikke er godkendt til SU

og måneder, hvor du:              

 • vælger slutlån fra eller ikke har søgt om slutlån              
 • er under uddannelse som forsker efter kandidatniveau              
 • ikke er dansk statsborger og ikke er ligestillet med danske statsborgere              
 • ved politiets grunduddannelse eller kriminalforsorgens uddannelse til fængselsbetjent, gennemgår perioder med praktik, der ikke giver ret til SU, eller har lønnet orlov fra en af disse uddannelser        

35.180 kr. per måned

           

Nedsat fribeløb
Gælder studerende, der får handicaptillæg

3.037 kr. per måned

Forhøjelse af fribeløb - hvis du har børn under 18 år, stiger dit fribeløb med 26.435 kroner om året per barn.