Eksempler på sager – kontinuitet og omskoling

Læs eksempler på ansøgninger fra udenlandske studerende, der har søgt SU på baggrund af deres tidligere status som arbejdstager ifølge EU-retten

I ganske få tilfælde kan man bevare sin status som arbejdstager efter EU-retten, til trods for at man ikke længere er i beskæftigelse. Dette gælder, hvis man vil uddanne sig inden for det arbejdsområde, hvor man allerede arbejder i Danmark, eller hvis man er blevet syg og ikke kan udføre det arbejde, man er uddannet til, og man derfor har brug for omskoling.

Nedenfor kan du læse en række eksempler på sager med udenlandske studerende, der er EU-/EØS-statsborgere og har søgt SU på baggrund af EU-retten om at kunne bevare deres tidligere status som arbejdstager. Eksemplerne viser vores afgørelser, der alle er truffet på baggrund af skøn i forhold til hver studerendes hele sag, og der kan derfor være forhold ved din ansøgning, som medfører en anden afgørelse, selv om din situation måske ligger tæt op ad eksemplerne.

En statsborger fra Rumænien uddannede sig umiddelbart efter sin indrejse i Danmark til social- og sundhedsassistent og arbejder som dette i Danmark i et halvt år. Hun ønsker derefter at uddanne sig til sygeplejerske og søger SU. Vi vurderer, at der både er tids- og indholdsmæssig sammenhæng mellem arbejdet som social- og sundhedsassistent og uddannelsen som sygeplejerske, og hun bliver derfor tildelt SU.

En statsborger fra Frankrig er ved at uddanne sig til pædagog i Danmark og har arbejdet som pædagogmedhjælper ved siden af sit studie de første syv måneder af uddannelsen, men er nu stoppet. Hun søger nu SU på baggrund af, at der er tidsmæssig og indholdsmæssig sammenhæng mellem hendes arbejde i Danmark og hendes uddannelse. Vi afslår ansøgningen om SU, da arbejdet ikke ligger i en periode inden, hun starter på den uddannelse, hun søger SU til.

En svensk statsborger kan efter tre års arbejde som fysioterapeut ikke længere bestride jobbet af helbredsmæssige årsager, og han ønsker derfor at tage en ny uddannelse. Da hans sygdom gør, at han ikke kan bruge sin uddannelse som fysioterapeut, vurderer vi, at han kan få SU til at blive omskolet.

En statsborger fra Island arbejder som ufaglært i Danmark, da han pådrager sig en lidelse, der gør, at han ikke kan fortsætte sit arbejde, og han vil derfor tage en uddannelse. Vi vurderer, at han ikke kan få SU til uddannelsen, da der er andre ufaglærte stillinger, han vil kunne varetage.

En belgisk statsborger har arbejdet som typograf på en avis i Danmark. Hun kan ikke længere bruge sin uddannelse som typograf, da faget nedlægges i forbindelse med indførelsen af it. Hun vil nu uddanne sig til arkitekt og søger om SU på baggrund af reglerne om omskoling. Vi vurderer, at hun er blevet ufrivilligt arbejdsløs på grund af strukturelle forhold på arbejdsmarkedet for typografer og tildeler hende SU til uddannelsen.