Kontinuitet og omskoling

Læs, hvordan du kan søge SU, fordi du opfylder reglen om tidligere at have været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark

I enkelte tilfælde kan du bevare din status som EU-arbejdstager, til trods for at du ikke længere er i beskæftigelse. Dette gælder, hvis du vil uddanne dig inden for det arbejdsområde, du har arbejdet inden for i Danmark. Det er nemlig et krav, at der er kontinuitet (indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng) mellem dit tidligere arbejde i Danmark og den uddannelse, du søger SU til. Det relevante arbejde skal være afsluttet, inden du starter på den uddannelse, du søger SU til.

Omskoling

Du kan også bevare din arbejdstagerstatus, hvis du er blevet ufrivilligt arbejdsløs på grund af helbredsmæssige årsager eller strukturelle forhold på arbejdsmarkedet og ikke kan udføre det arbejde, du er uddannet til, og du derfor har brug for omskoling. Det er her et krav, at uddannelsen, du søger SU til, stiler mod beskæftigelse i et fag uden indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng med det tidligere arbejde i Danmark. Hvis du er ufaglært, kan du ikke få SU efter denne regel.

Sådan behandler vi sagerne

Når vi vurderer, om du opfylder et af kriterierne, ser vi på den dokumentation, du vedhæfter sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere. Du søger både SU og ligestilling med danske statsborgere i minSU.

Får du tildelt SU, stiller vi ikke krav om, at du sideløbende med dit studie skal være arbejdstager i Danmark.

Eksempler

Læs eksempler på sager, hvor udenlandske studerende har søgt SU på bagrrund af deres tidligere status som arbejdstager ifølge EU-retten.