Du arbejder i Danmark

Du er EU-/EØS-statsborger og arbejder i Danmark

Du kan søge om at blive ligestillet med danske studerende og søge SU, hvis du er EU-/EØS- eller schweizisk statsborger.

1) Du er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark ifølge EU-retten og vil fortsætte med at arbejde, mens du studerer.

Læs mere om, hvornår er du arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende ifølge EU-retten

2) Du har bevaret din arbejdstagerstatus efter EU-retten på baggrund af, at du:

  • tidligere har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, og der er kontinuitet (indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng) mellem dit arbejde i Danmark og den uddannelse, du søger SU til (hvis for eksempel du har arbejdet som pædagogmedhjælper og vælger at læse til pædagog umiddelbart efter), eller
  • har været arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, men har behov for omskoling som følge af ufrivillig arbejdsløshed, på grund af særlige strukturelle forhold på arbejdsmarkedet eller af helbredsmæssige årsager (hvis for eksempel du har arbejdet som fysioterapeut men har fået leddegigt og kan ikke længere arbejde som fysioterapeut og har derfor brug for omskoling)

Læs mere om, hvornår du opfylder reglen om enten kontinuitet eller omskoling.

 

Arbejdstager

Med formuleringen "arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende" mener vi altid personer, der ifølge EU-retten kan betragtes som arbejdstagere i Danmark, fordi de opfylder EU-rettens krav om at have faktisk og reel beskæftigelse i Danmark.

Læs om hvornår du betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand

Om fribeløb

Er du ligestillet med danske statsborgere, er du omfattet af reglerne for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU.

Læs om reglerne for fribeløb her