EU-regler

Er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter EU-retten og søge SU til en uddannelse i Danmark og i udlandet

Du arbejder i Danmark

Du er EU-/EØS-statsborger og arbejder i Danmark

Du har opholdt dig i Danmark i mindst 5 år

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du har opholdt dig i Danmark i en periode på mindst 5 år

Du er barn af en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er barn af en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten eller dennes ægtefælle, uanset hvilket land du selv er statsborger i

Du er gift med en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er gift med en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten

Du er forælder til en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er forælder til en EU-/EØS-statsborger eller dennes ægtefælle - uanset hvilket land du selv er statsborger i

Dit statsborgerskab

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere på baggrund af  EU-retten, hvis du enten er statsborger i et EU-/EØS-land eller er i familie med en statsborger i et EU-/EØS-land.

Hvis du er statsborger i et EU-land, et EØS-land (Island, Liechtenstein eller Norge) eller i Schweiz, er der nogle særlige betingelser, du skal opfylde for at kunne blive ligestillet med danske statsborgere.

Vælg den situation, der passer på dig:

Du har status som arbejdstager eller har bevaret din status som arbejdstager i Danmark

Du har været bosat i Danmark i fem år

Hvis du er herboende britisk statsborger, og du har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020 i medfør af reglerne om fri bevægelighed, er du omfattet af betingelserne i udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU. Du bevarer derfor retten til ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, der er gældende efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Hvis du har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020 og fortsat har ophold i Danmark, har du derfor mulighed for at blive ligestillet med danske statsborgere og godkendt til SU på samme vilkår som for ligestilling på baggrund af EU-retten, herunder eksempelvis som arbejdstager.

Hvis du har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020, skal du desuden være opmærksom på, at du skal indgive en ansøgning om ny opholdsstatus til Styrelsen for International Rekruttering og Integration inden udgangen af 2021, hvis du fortsat skal være omfattet af reglerne svarende til EU-reglerne om fri bevægelighed. Du modtager nærmere information herom direkte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hvis du har taget ophold i Danmark den 1. januar 2021 eller senere, er du som udgangspunkt ikke omfattet af udtrædelsesaftalen, og du kan derfor ikke ligestilles på samme vilkår som for ligestilling med danske statsborgere på baggrund af EU-retten.

Læs mere, om hvad Brexit betyder for dig på ufm.dk.

Hvis du er i familie med en statsborger i et EU-land, et EØS-land (Island, Liechtenstein eller Norge) eller i Schweiz, kan du søge om at blive ligestillet efter EU-retten. Du kan opfylde denne betingelse, uanset hvilket land du selv er statsborger i.

Hvis du er i familie med en dansk statsborger, skal den danske statsborger have benyttet retten til fri bevægelighed efter EU-retten, for at du kan opfylde betingelserne om at få SU som familiemedlem til EU-/EØS-statsborger.

Vælg den situation, der passer på dig:

Du er barn af en EU-/EØS-statsborger

Du er gift med en EU-/EØS-statsborger

Du har været bosat i Danmark i fem år

Du er forælder til en EU-/EØS-statsborger

Hvis du er familiemedlem til en herboende britisk statsborger, og dit familiemedlem har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020 i medfør af reglerne om fri bevægelighed, er dit familiemedlem omfattet af betingelserne i udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU. Du bevarer derfor retten til ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, der er gældende for familiemedlemmer efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Hvis dit familiemedlem, der er britisk statsborger, har taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020 og fortsat har ophold i Danmark, har du derfor mulighed for at blive ligestillet med danske statsborgere og godkendt til SU på samme vilkår som for ligestilling på baggrund af EU-retten.

Hvis du ønsker at søge ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, fordi dit familiemedlem er omfattet af udtrædelsesaftalen, skal du desuden være opmærksom på, at du skal indgive en ansøgning om opholdsstatus for familiemedlemmer til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Kontakt Styrelsen for International Rekruttering og Integration for mere information.

Hvis dit familiemedlem, der er britisk statsborger, har taget ophold i Danmark den 1. januar 2021 eller senere, er dit familiemedlem som udgangspunkt ikke omfattet af udtrædelsesaftalen, og du kan derfor ikke ligestilles på samme vilkår som for ligestilling med danske statsborgere på baggrund af EU-retten.

Læs mere, om hvad Brexit betyder for dig på ufm.dk.

Værd at vide

Danmark har efter EU-opholdsdirektivet (2004/38/EF) kun pligt til at tildele SU til arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer, der har bevaret denne status samt deres familiemedlemmer. Øvrige EU-/EØS-statsborgere samt statsborgere i Schweiz kan først få tildelt SU efter 5 års ophold i Danmark.