Eksempler - du har tjent for meget

Sådan regner du ud, hvor meget du skal betale tilbage i SU

Regneeksempel - ungdomsuddannelse

Peter fik SU til sin HF-uddannelse i hele 2023. Hans fribeløb i 2023 var derfor 12 måneder med det laveste månedsfribeløb for studerende på ungdomsuddannelser. Det vil sige 12 måneder à 13.573 kroner = 162.876 kroner.

Peter har et studiejob. I foråret 2024 får styrelsen opgørelsen over Peters indkomst i 2023 fra Skattestyrelsen. Det viser sig, at han har tjent 195.493 kroner ved siden af sin SU i 2023. Peter har altså tjent (195.493 – 162.876) = 32.617 kroner over sit årsfribeløb og skal derfor betale SU tilbage - dog ikke hele beløbet:

Af de første 7.366 kroner (forskellen mellem det mellemste månedsfribeløb og det laveste månedsfribeløb for studerende på ungdomsuddannelser i 2023) er det kun halvdelen, der skal betales tilbage: 50 procent af 7.366 kroner = 3.683 kroner.

Peter skal derfor betale (eksklusive tillæg):
32.617 – 3.683 =  28.934 kroner tilbage

Da dette beløb overstiger SU-satsen for udeboende plus en måneds SU-lån (6.589 + 3.371 = 9.960) lægger vi oven i dette beløb et tillæg på syv procent – det vil sige: 28.934 x 0,07 = 2.025 kroner.

Det betyder, at Peter i alt skal betale:
28.934 + 2.025 = 30.959 kroner tilbage

Signe får SU til sin uddannelse på seminariet i hele 2023. Hendes fribeløb i 2023 er derfor 12 måneder med det laveste månedsfribeløb for studerende på videregående uddannelser. Det vil sige 12 måneder à 18.412 kroner = 220.944 kroner.

Signe har et studiejob. I foråret 2024 får styrelsen opgørelsen over Signes indkomst i 2023 fra Skattestyrelsen. Det viser sig, at hun har tjent 282.224 kroner ved siden af sin SU i 2023. Signe har altså tjent (282.224 – 220.944) = 61.280 kroner over sit årsfribeløb og skal derfor betale en del af sin SU tilbage – dog ikke hele beløbet.

Af de første 7.366 kroner (forskellen mellem det mellemste månedsfribeløb og det laveste månedsfribeløb for studerende på ungdomsuddannelser i 2023) er det kun halvdelen, der skal betales tilbage: 50 procent af 7.366 kroner = 3.683 kroner.

Signe skal derfor betale (eksklusive tillæg):
61.280 – 3.683 = 57.597 kroner tilbage

Da dette beløb overstiger SU-satsen for udeboende plus en måneds SU-lån (6.589 + 3.371 = 9.960) lægger vi oven i dette beløb et tillæg på syv procent – det vil sige: 57.597 x 0,07 = 4.032 kroner.

Det betyder, at Signe i alt skal betale:
57.597 + 4.032 = 61.629 kroner tilbage

Skat

Hvis du skal betale SU tilbage, har du muligvis betalt for meget i skat af din SU. Skattestyrelsen regulerer automatisk skatten af den ændrede SU.