Censorindberetning

Når en eksamen er afholdt, skal censorerne aflevere en censorindberetning til uddannelsesinstitutionen

Censorerne skal umiddelbart efter, at eksamen er blevet afholdt, aflevere en censorindberetning til uddannelsesinstitutionen. Dette kan eventuelt gøres ved at udfylde blanketten Censorindberetning (du kan udfylde den på skærmen, men skal printe den ud, da det indtastede ikke kan gemmes på din computer og du skal underskrive i hånden).

Censorerne skal i censorindberetningen give en vurdering af følgende forhold:

  • Kvalitet af de studerendes kompetencer i forbindelse med eksamener
  • Orientering om pensum, fagbeskrivelse og forløb
  • Eksamensforløbet - herunder klarhed i spørgsmål/problemformulering
  • Faglig vurdering af uddannelsen/faget - herunder forholdet mellem eksaminationen og fagbeskrivelsen/forløbet
  • Eksamenslokaler
  • Evaluering og karakterfordeling
  • Tidsfrist for indberetninger

Uddannelsesinstitutionen skal kontrollere, at den har modtaget en censorindberetning fra alle anvendte censorer for samtlige afholdte eksamener.

Uddannelsesinstitutionen skal senest den 1. oktober sende alle censorindberetningerne til os på mail anha@ufm.dk eller til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Center for Uddannelsesstøtte
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Att.: Anette Halaburt