Fratræk i klippekortet

Visse ydelser tæller som klip og trækker fra i SU-klippekortet

Der er nogle former for offentlig støtte, der tæller som SU-klip og trækker fra i dit samlede SU-klippekort, hvis du får dem, mens du går eller har gået på en videregående uddannelse, der er godkendt til SU. Har du for eksempel fået seks måneders uddannelsesgodtgørelse til en tidligere uddannelse, trækker vi tilsvarende seks måneders SU fra i dit klippekort.

Ydelser der trækker fra

Offentlige ydelser til din uddannelse, der trækker fra i dit SU-klippekort er:

  • Ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der gives til at dække leveomkostninger under uddannelse, der gives SU til inden for klippekortet
  • Aktiveringsydelse (efter lov om arbejdsløshedsforsikring med videre)
  • Uddannelsesgodtgørelse (efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik)
  • Orlovsydelse til uddannelse (efter lov om orlov). Måneder med orlovsydelse trækker kun fra i din samlede SU, hvis ydelsen er udbetalt efter den lov, der trådte i kraft den 1. januar 1994. Har du fået orlovsydelse efter loven fra 1992 om orlovsydelse til uddannelse, trækker ydelsen ikke fra i din samlede SU
  • Revalideringsydelse (efter lov om aktiv socialpolitik)
  • Fast revalideringsydelse (efter lov om social bistand)
  • Uddannelsesydelse efter lov om arbejdstilbud til ledige, hvis du er begyndt på en uddannelse med uddannelsesydelse efter den 13. december 1988
  • Støtte til uddannelse efter færøske eller grønlandske regler
  • Du kan ikke få SU i måneder, hvor du modtager en af disse offentlige ydelser.