Sådan regnes dine forældres indkomst ud

Er din SU afhængig af dine forældres indkomst, fastsætter vi din SU på baggrund af deres indkomst for to år siden

Når vi fastsætter din samlede SU (grundsatsen + eventuelt tillæg), ser vi på dine forældres samlede årsindkomst for to år siden. Vi får normalt oplysningerne om dine forældres indkomst direkte fra Skattestyrelsen.

Dine forældres indkomst er deres:

  • personlige indkomster
  • positive netto-kapitalindkomster (er en kapitalindkomst negativ, sættes den til 0 kroner)
  • aktieindkomster

Opgørelsen af den personlige indkomst er efter AM-bidrag er trukket fra.

Er dine forældre ikke skattepligtige (eller kun delvist skattepligtige) i Danmark, er det os, der beregner deres indkomst.

For hver søster eller bror du har, der er under 18 år, trækker vi et fast beløb fra dine forældres indkomst. Dette gør, at du får et højere tillæg ved siden af din SU-grundsats. Er din SU kun fastsat på baggrund af en af dine forældres indkomst, er det tilsvarende kun de børn (og dermed dine søskende) på denne forældres side, der trækker fra i indkomsten.

Vi afgør forældre- og søskendeforholdene automatisk og løbende på basis af CPR, og du vil automatisk få en ny afgørelse om størrelsen af tillægget, hvis der sker relevante ændringer i dine forældre- og søskendeforhold - også hvis du flytter mellem dine forældre.

Bor dine forældre ikke sammen, tager vi udgangspunkt i den ene forælders indkomst, når vi beregner din SU. Fra juli 2015 bruger vi indkomstgrundlaget for den forælder, du har folkeregisteradresse hos den 1. i den måned, tillægget tildeles for.

Forklaring: "Dine forældres indkomst"

Når vi her på su.dk skriver "dine forældres indkomst" eller "forældreindkomst", mener vi indkomstgrundlaget for enten den ene eller begge dine forældre og en eventuel ny ægtefælle eller registreret partner, når deres indkomst efter reglerne skal indgå i indkomstgrundlaget. 

Indkomst i udlandet

Der er særlige regler, hvis dine forældre har tjent penge i udlandet, på Færøerne og i Grønland.

Indkomst i udlandet