Kun en forælder

I visse situationer kan vi nøjes med at tage udgangspunkt i den ene af dine forældres indkomst, når vi fastsætter din SU

Når vi skal fastsætte det tillæg du kan få ved siden af din SU, ser vi på begge dine forældres indkomst. I nogle situationer kan vi dog nøjes med at se på den enes indkomst.

Dine forældre bor ikke sammen

Vi bruger kun din ene forælders indkomst, når vi skal beregne din SU, hvis dine forældre ikke bor sammen (har forskellige folkeregisteradresser). Vi bruger indkomstgrundlaget for forælder du har folkeregisteradresse hos den 1. i den måned som tillægget tildeles for.

Hvis dine forældre ikke bor sammen, og du bor hos din ene forældre og dennes nye ægtefælle eller registrerede partner, skal denne nye ægtefælle eller registrerede partners indkomst medregnes i indkomstgrundlaget ved beregningen af tillægget til dit grundstipendiet fra og med juli 2015. Eventuelle børn af denne ægtefælle eller registrerede partner giver nedsættelse af indkomstgrundlaget på samme måde som dine søskende under 18 år.

Den 1. i måneden er afgørende

Det er dine forældreforhold den 1. i måneden, samt antallet af søskende under 18 år den 1. i måneden, vi bruger til at bestemme forældreindkomstgrundlaget for denne måned.

En af dine forældre dør

Hvis din SU bliver beregnet efter én af dine forældre, og vedkommende afgår ved døden, er det din anden forælders indkomst, vi ser på, når vi beregner din SU.

Hvis du gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt til den forælder, der er i live, kan du søge om, at vi ser bort fra dennes indkomst.

Du skal søge om, at styrelsen ser bort fra din ene forældres indkomst. I ansøgningen skal du uploade en redegørelse, der beskriver den manglende kontakt til den forældre der er i live (blandt andet om hvornår en eventuel kontakt sidst har fundet sted).

Gå til ansøgningen om at se bort fra dine forældres indkomst