Indkomst i udlandet

Har dine forældre haft indkomst i udlandet, skal du sørge for, at vi får oplysningerne om deres indkomst

Hvis vi ikke kan få oplysninger fra Skattestyrelsen om dine forældres indkomst, fordi de har haft indkomst i udlandet, Grønland eller Færøerne forrige år, skal du sørge for, at vi får oplysningerne om deres indkomst.

Du får besked

Du får som udgangspunkt tildelt SU med grundsatsen, og vi sender en meddelelse til dig om, at vi mangler oplysning om dine forældres indkomst.

Færøerne og Grønland

Tjente en eller begge dine forældre penge på Færøerne eller i Grønland forrige år, skal du skaffe en erklæring hos den færøske eller grønlandske skattemyndighed, der viser dine forældres indtægt for dette år.

Skattefri indkomst og indkomst i udlandet

Havde dine forældre forrige år indkomster, som de ikke skulle betale skat af i Danmark (for eksempel fra internationale organisationer), skal du oplyse dine forældres samlede bruttoindkomst. Bruttoindkomsten består af:

  • den samlede arbejdsindkomst
  • afkast af formue (nettobeløb). Hvis afkastet er negativt, sættes det til 0.

Fradrag for alderspension i udlandet

Du har mulighed for at søge et fradrag, hvis dine forældre har indbetalt til en alderspension i forbindelse med erhvervsarbejde i et andet EU- eller EØS-land, som kan sidestilles med en alderspension eller aldersforsikring i Danmark. 

Fradraget trækkes fra dine forældres samlede indkomst, som vi beregner din samlede SU ud fra (grundsatsen + eventuelt tillæg).

Fradraget kan ikke overstige det grundbeløb, der gælder for en pensionsopsparer (Pensionsbeskatningsloven § 16, stk. 1).

Sådan indberetter du pensionen

Det er dig som studerende, der skal logge ind og indberette dine forældres pension, og du skal kunne dokumentere både pensionen og den indkomst, som ligger til grund for pensionen. 

Blanket: Indberetning af pension i et andet EU/EØS-land end Danmark

Ny støtteberegning

Når du har indsendt dokumentation for dine forældres indkomst, laver vi en ny støtteberegning.