Sådan regnes dine forældres indkomst ud

Er din SU afhængig af dine forældres indkomst, fastsætter vi din SU på baggrund af deres indkomst for to år siden

Når vi fastsætter din samlede SU (grundsatsen + eventuelt tillæg), ser vi på dine forældres samlede årsindkomst for to år siden. Vi får normalt oplysningerne om dine forældres indkomst direkte fra SKAT.

Det tæller med

Dine forældres indkomst er deres:

  • personlige indkomster
  • positive netto kapitalindkomster (er en kapitalindkomst negativ, sættes den til 0 kroner)
  • aktieindkomster

Opgørelsen af den personlige indkomst er efter AM-bidrag er trukket fra.

Er dine forældre ikke skattepligtige (eller kun delvist skattepligtige) i Danmark, er det os, der beregner deres indkomst.

Søskende under 18 år

For hver søster eller bror du har, der er under 18 år, trækker vi et fast beløb fra dine forældres indkomst. Dette gør, at du får et højere tillæg ved siden af din SU-grundsats. Er din SU kun fastsat på baggrund af en af dine forældres indkomst, er det tilsvarende kun de børn (og dermed dine søskende) på denne forældres side, der trækker fra i indkomsten.

Det er dine forældreforhold den 1. i måneden, samt antallet af søskende under 18 år den 1. i måneden, vi bruger til at bestemme forældreindkomstgrundlaget for den aktuelle måned.

CPR-styring af din bopælsstatus

Vi afgør forældre- og søskendeforholdene automatisk og løbende på basis af CPR, og du vil automatisk få en ny afgørelse om størrelsen af tillægget, hvis der sker relevante ændringer i dine forældre- og søskendeforhold - også hvis du flytter mellem dine forældre.

Hvis vi ikke kan afklare forældreforholdene automatisk via CPR, eller vi ikke får forældreindkomster hos SKAT, vil du blive tildelt grundstipendium, og der vil automatisk blive udsendt et brev via Digital Post på borger.dk om de manglende oplysninger.

Kun en forælders indkomst

Bor dine forældre ikke sammen, tager vi udgangspunkt i den ene forælders indkomst, når vi beregner din SU. Fra juli 2015 bruger vi indkomstgrundlaget for den forælder, du har folkeregisteradresse hos den 1. i den måned, tillægget tildeles for.

Din forælder bor sammen med en ny ægtefælle

Hvis dine forældre ikke bor sammen, og du bor hos din ene forældre og dennes nye ægtefælle og er begyndt på din uddannelse 1. juli 2014 eller senere, skal denne nye ægtefælles indkomst medregnes i indkomstgrundlaget ved beregningen af tillægget til dit grundstipendiet fra og med juli 2015. Eventuelle børn af denne ægtefælle giver nedsættelse af indkomstgrundlaget på samme måde som dine søskende under 18 år.

Du bor ikke hos en af dine forældre

Er du 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, er størrelsen af din SU afhængig dine forældres indkomst, selv om du ikke bor hos en af dine forældre. Hvis du i disse tilfælde ikke har folkeregisteradresse hos en af dine forældre den 1. i den måned, tillægget tildeles for, bruger vi indkomsten fra den af dine forældre, som du før dette tidspunkt senest har boet hos. Hvis du senest boede sammen med begge dine forældre, som efterfølgende er flyttet fra hinanden, bruger vi indkomsten fra den forælder, som har den laveste indkomst på det tidspunkt, hvor vi træffer afgørelse om tildeling af tillægget.
Læs eventuelt mere om, hvordan vi beregner din SU, hvis du kun har en forælder.

Ændringer i indkomsten

Har dine forældre en stor nedgang i indkomst på grund af særlige forhold, kan det have konsekvenser for måden vi fastsætter, hvor meget du kan få i SU.

Indkomst i udlandet

Der er særlige regler, hvis dine forældre har tjent penge i udlandet, på Færøerne og i Grønland.

Indkomst i udlandet

Forklaring: "Dine forældres indkomst"

Når vi her på su.dk skriver "dine forældres indkomst" eller "forældreindkomst", mener vi indkomstgrundlaget for enten den ene eller begge dine forældre og en eventuel ny ægtefælle eller registreret partner, når deres indkomst efter reglerne skal indgå i indkomstgrundlaget.