Kun en forælder

I visse situationer kan vi nøjes med at tage udgangspunkt i den ene af dine forældres indkomst, når vi fastsætter din SU

Når vi skal fastsætte det tillæg du kan få ved siden af din SU, ser vi på begge dine forældres indkomst. I nogle situationer kan vi dog nøjes med at se på den enes indkomst.

Dine forældre bor ikke sammen

Vi bruger kun din ene forælders indkomst, når vi skal beregne din SU, hvis dine forældre ikke bor sammen (de har forskellige folkeregisteradresser).

Fra juli 2015 bruger vi indkomstgrundlaget for den forælder, du har folkeregisteradresse hos den 1. i den måned som tillægget tildeles for.

Hvis dine forældre ikke bor sammen, og du bor hos din ene forældre og dennes nye ægtefælle eller registrerede partner, og du er begyndt på din uddannelse 1. juli 2014 eller senere, skal denne nye ægtefælle eller registrerede partners indkomst medregnes i indkomstgrundlaget ved beregningen af tillægget til dit grundstipendiet fra og med juli 2015. Eventuelle børn af denne ægtefælle eller registrerede partner giver nedsættelse af indkomstgrundlaget på samme måde som dine søskende under 18 år.

Den 1. i måneden er afgørende

Det er dine forældreforhold den 1. i måneden, samt antallet af søskende under 18 år den 1. i måneden, vi bruger til at bestemme forældreindkomstgrundlaget for denne måned.

Automatisk CPR-styring

Vi afgør forældre- og søskendeforholdene automatisk og løbende på basis af CPR, og du vil automatisk få en ny afgørelse om størrelsen af tillægget, hvis der sker relevante ændringer i dine forældre- og søskendeforhold, også hvis du flytte mellem dine forældre.

Hvis vi ikke kan afklare forældreforholdene automatisk via CPR, eller vi ikke får forældreindkomster hos SKAT, vil du blive tildelt grundstipendium, og der vil automatisk blive sendt et brev via Digital Post på borger.dk om de manglende oplysninger.

Du er 18-19 år

Er du 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse er størrelsen af din SU afhængig af dine forældres indkomst, selv om du ikke bor hos en af dine forældre.

  • Hvis du i disse tilfælde ikke har folkeregisteradresse hos en af dine forældre den 1. i den måned, tillægget tildeles for, bruger vi indkomsten fra den af dine forældre, som du før dette tidspunkt senest har boet hos.
  • Hvis du senest boede sammen med begge dine forældre, som efterfølgende er flyttet fra hinanden, bruger vi indkomsten fra den forælder, som har den laveste indkomst på det tidspunkt, hvor vi træffer afgørelse om tildeling af tillægget.
  • Hvis der er måneder, hvor du ikke bor hos nogen af dine forældre, vil indkomsten fra en eventuel ny ægtefælle eller registreret partner til den af dine forældre, du senest har boet hos, ikke blive medregnet i indkomstgrundlaget.

En af dine forældre dør

Hvis din SU bliver beregnet efter én af dine forældre, og vedkommende afgår ved døden, er det din anden forælders indkomst, vi ser på, når vi beregner din SU.

Hvis du gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt til den forælder, der er i live, kan du søge om, at vi ser bort fra dennes indkomst.

Du skal søge om, at styrelsen ser bort fra din ene forældres indkomst. I ansøgningen skal du uploade en redegørelse, der beskriver den manglende kontakt til den forældre der er i live (blandt andet om hvornår en eventuel kontakt sidst har fundet sted).

Gå til ansøgning