Dine forældres indkomst ændres

Er din SU afhængig af dine forældres indkomst, har større ændringer i den ene eller begges indkomst konsekvenser for din SU

Vi ser på størrelsen af dine forældres indkomst for to år siden, når vi afgør, hvor meget du kan få i SU. Sker der ændringer i den ene eller begge dine forældres indkomst, kan du i nogle situationer søge om, at vi tager udgangspunkt i den aktuelle indkomst for den eller begge dine forældre, der har oplevet ændringen. Det samme gælder, hvis der sker ændringer i en eventuel ny ægtefælle eller registreret partners indkomst, som er indregnet i det indkomstgrundlag, vi har brugt ved beregning af din SU.

Er det kun den ene af dine forældre, der har haft en væsentlig indkomstnedgang, indregner vi fortsat indkomsten for to år siden for din anden forælder.

Dine forældres indkomst falder

Du skal kunne dokumentere, at den ene eller begge dine forældres indkomst er faldet væsentligt i løbet af de sidste to år på grund af:

 • længerevarende arbejdsløshed efter en afskedigelse. Vi har tidligere godkendt perioder på minimum to måneders arbejdsløshed efter afskedigelse som værende længerevarende
 • langvarig sygdom
 • konkurs eller betalingsstandsning
 • overgang til pension eller efterløn

Dokumentation for lønnedgang

Du skal dokumentere årsagen til indtægtsnedgangen. Hvilken dokumentation, du skal vedlægge, afhænger af, hvilken årsag der er til din eller dine forældres lønnedgang:

 • Kopi af midlertidig ansættelsesbrev, afskedigelses- eller opsigelsesbrev fra arbejdsgiver
 • Kopi af seneste forskudsopgørelse og udbetalingsbilag fra arbejdsgiver, a-kasse, kommune eller for selvstændige erhvervsdrivende en regnskabsopstilling/budgetopstilling for indeværende år fra revisor eller lignende
 • Kopi af lægeerklæring eller anden afgørelse, hvor det fremgår, at det er langvarig sygdom og fra hvornår
 • Kopi af seneste forskudsopgørelse og udbetalingsbilag fra arbejdsgiver, a-kasse, kommune eller for selvstændige erhvervsdrivende en regnskabsopstilling/budgetopstilling for indeværende år fra revisor eller lignende
 • Kuratorattest, kurators cirkulæreskrivelser eller konkursdekret 
 • Kopi af seneste forskudsopgørelse og udbetalingsbilag fra arbejdsgiver, a-kasse, kommune eller for selvstændige erhvervsdrivende en regnskabsopstilling/budgetopstilling for indeværende år fra revisor eller lignende
 • Kopi af accepteret anmodning om betalingsstandsning.
 • Kopi af seneste forskudsopgørelse og udbetalingsbilag fra arbejdsgiver, a-kasse, kommune eller for selvstændige erhvervsdrivende en regnskabsopstilling/budgetopstilling for indeværende år fra revisor eller lignende
 • Kopi af afgørelsen om pension eller meddelelse fra arbejdsgiver herom. Det skal fremgå, fra hvilken dato pensionen er bevilget
 • Kopi af seneste forskudsopgørelse og udbetalingsbilag fra arbejdsgiver, a-kasse, kommune eller for selvstændige erhvervsdrivende en regnskabsopstilling/budgetopstilling for indeværende år fra revisor eller lignende
 • Kopi af a-kassens afgørelse. Det skal fremgå, fra hvilken dato efterløn eller overgangsydelse er bevilget
 • Kopi af seneste forskudsopgørelse og udbetalingsbilag fra arbejdsgiver, a-kasse, kommune eller for selvstændige erhvervsdrivende en regnskabsopstilling/budgetopstilling for indeværende år fra revisor eller lignende 

Sådan regner vi indkomsten ud

Når vi skal lave en ny beregning af din SU, der tager udgangspunkt i den aktuelle indkomst, ser vi på den periode, der ligger efter, at din ene eller begge dine forældres indkomst faldt. Vi ser på den forventede bruttoindkomst i perioden og omregner den til et beløb for hele året. I beløbet indgår:

 • fradrag i den personlige indkomst
 • tillæg af positiv kapitalindkomst og aktieindkomst (begge fremgår af årsopgørelsen fra Skattestyrelsen for to år siden).

Sådan søger du

Du søger om, at vi beregner din SU ud fra din eller dine forældres aktuelle indkomst i minSU.

Skattestyrelsen ændrer indkomsten

Hvis Skattestyrelsen justerer den indkomst dine forældre havde for to år siden, kan vi ændre din SU fra årets begyndelse.

 

Forklaring: "Dine forældres indkomst"

Når vi her på su.dk skriver "dine forældres indkomst" eller "forældreindkomst", mener vi indkomstgrundlaget for enten den ene eller begge dine forældre og en eventuel ny ægtefælle eller registreret partner, når deres indkomst efter reglerne skal indgå i indkomstgrundlaget.