Udbetaling

Læs om, hvordan udbetaling af udlandsstipendium og udlandsstudielån foregår

Udlandsstipendium

Udlandsstipendium udbetales op til tre måneder før uddannelsesperiodens start. Vi udbetaler højst udlandsstipendiet for et år ad gangen (én udlandsstipendierate dækker én uddannelsesperiode, der maksimalt kan være på 12 måneder, svarende til 60 ECTS-point). Det udbetales først efter vi har givet dig en betinget tildeling.

Vi anvender de oplysninger, der fremgår af din faktura til at udbetale dit udlandsstipendium. Dækker din faktura et beløb for et helt år (60 ECTS-points), så vil vi tildele dig udlandsstipendiet for hele året på én gang. Vi efterregulerer ikke det udbetalte udlandsstipendium, hvis der senere sker ændringer som følge af eksempelvis ændret kurs eller taxametersats.

Udlandsstudielån

Tildelingen af udlandsstudielån er afhængig af, hvad du tildeles i udlandsstipendium. Beløbet du kan låne, er differencen mellem den faktiske udgift til undervisningsafgift (beregnet ud fra studieafgiften omregnet efter kursen den 1. bankdag i udbetalingsmåneden) og det beløb, du er tildelt i udlandsstipendium.

Det betyder, at vi først kan beregne, hvad du kan låne, når vi kender beløbet du er tildelt i udlandsstipendium, og hvilken måned det er udbetalt. Du kan dog maksimalt låne den aktuelle sats.

Når vi har tildelt udlandsstudielån, skal du godkende din personlige låneplan i minSU, hvorefter du vil få udbetalt lånet.

Udbetaling til NemKonto

Vi udbetaler dit udlandsstipendium og udlandsstudielån til din NemKonto i et dansk pengeinstitut. Hvis du ikke allerede har en NemKonto, skal du henvende dig i din bank eller gå ind på NemKonto.

Dokumentation

Hvis vi ikke får den nødvendige dokumentation i form af faktura og dokumentation for, at du har gennemført første år (hvis dit studieophold er længere end 1 år), kan vi ikke udbetale udlandsstipendium og udlandsstudielån til de efterfølgende semestre.

Omregning til danske kroner

Studieafgifter, der er opgivet i fremmed valuta, omregnes til danske kroner hvis muligt på baggrund af de valutakurser, som Nationalbanken fastsætter den 1. i udbetalingsmåneden eller den første bankdag herefter.