Tilskud til studieafgift (udlandsstipendium)

Hvis du vil tage et studieophold i udlandet, kan du søge om udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån. Udlandsstipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på godkendte studieophold. Hvis udlandsstipendiet kun delvist dækker studieafgiften, kan du søge udlandsstudielån til hel eller delvis dækning af differencen. Dit danske uddannelsessted afgør, om studieopholdet kan godkendes.

Der findes ikke en færdig liste over godkendte studieophold, men som udgangspunkt kan du få udlandsstipendium og udlandsstudielån til studieophold, der er led i:

  • en dansk universitetsbachelor- eller kandidat-/masteruddannelse
  • en kort videregående uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole
  • en videregående uddannelse på en journalist- og mediehøjskole eller ingeniørskole
  • en videregående maritim uddannelse under Søfartsstyrelsen
  • en Erasmus Mundus-uddannelse

Du kan ikke få udlandsstipendium eller udlandsstudielån til studieophold, hvis du er optaget på en uddannelse, der hører under Kulturministeriet (herunder heller ikke uddannelser inden for arkitektur og design). Det er ikke muligt at få udlandsstipendium til et studieophold med et indhold inden for det kunstneriske område.

Du skal have ret til SU

Du skal have ret til SU for at få udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Se betingelserne for at få SU her.

Op til to år

Du kan højst få udlandsstipendium i to år svarende til 120 ECTS-point. 

Kort videregående uddannelse 

Hvis du læser en kort videregående uddannelse i Danmark, kan du højst få udlandsstipendium og udlandsstudielån til ét års studieophold svarende til 60 ECTS-point.

Satsen for udlandsstudielån

Udlandsstipendiet har en maksimumgrænse, der svarer til det beløb, et dansk uddannelsessted får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Hvis udlandsstipendiet ikke dækker hele studieafgiften på dit udenlandske uddannelsessted, kan du optage et udlandsstudielån. Satsen for udlandsstudielån er det beløb, du maksimalt kan låne til uddannelse i udlandet. Se satsen for udlandsstudielån her.

Råd og vejledning om udlandsstipendium

Hvis du søger råd og vejledning omkring studieophold, skal du altid henvende dig til dit danske uddannelsessted.

Det kan uddannelsesstedet vejlede om

Du kan få vejledning om:

  • kvaliteten af de udenlandske uddannelser
  • uddannelsesforløbets relevans i forhold til den danske uddannelse
  • danske uddannelsesregler i forhold til udenlandske uddannelsesregler

Dit danske uddannelsessted ikke kan vejlede dig i praktiske forhold omkring gennemførelsen af udenlandske uddannelser. Her skal du kontakte det udenlandske uddannelsessted, du ønsker at læse på. Se, hvor du kan få vejledning.

Dansk Studiefond

Dansk Studiefond uddeler legater til studerende i udlandet til hjælp til betaling af undervisningsafgiften. Læs mere om legatet og betingelserne for at komme i betragtning.

Dansk Studiefond