Spørgsmål og svar om udlandsstipendium

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om udlandsstipendium

Du kan få udlandsstipendium, hvis du opfylder betingelserne, og dit danske uddannelsessted giver dig fuld merit for studieopholdet. Udlandsstipendiet gives for det antal point, du får forhåndsgodkendt. Du skal få forhåndsgodkendelsen hos dit danske uddannelsessted, inden du starter på studieopholdet.

Du kan søge udlandsstipendium til ophold på sommerskole, hvis opholdet er en del af et studieophold, dit danske uddannelsessted har godkendt. Derudover skal du opfylde de øvrige betingelser.

Legater der fremgår af din faktura eller din kvittering, eksempelvis legater fra dit udenlandske uddannelsessted, til dækning studieafgiften på din udenlandske uddannelse, bliver modregnet. Udlandsstipendiet dækker kun den studieafgift, som du faktisk skal betale (beregnet ud fra studieafgiften omregnet efter kursen den 1. bankdag i udbetalingsmåneden). Det betyder, at din tildeling af udlandsstipendium går til hel eller delvis dækning af den studieafgift, der er tilbage, når legatet er modregnet studieafgiften.

Får du derudover private legater til dækning af studieafgift eller legater til dækning af rejseudgifter, skolebøger og afholdelse af kost og logi, vil dette ikke blive modregnet dit udlandsstipendium.

Du bør derudover være opmærksom på skattereglerne. Kontakt Skattestyrelsen for mere information.

Udlandsstipendiet er skattefrit. Hvis du ved siden af udlandsstipendiet modtager andre skattefrie legater, der også er givet til dækning af studieafgifter i udlandet, og de til sammen overstiger de faktiske udgifter, du har til betaling af undervisning, bliver du beskattet af det overskydende beløb. Er du i tvivl, spørg Skattestyrelsen. Det er også Skattestyrelsen, der kan oplyse dig om den skattemæssige behandling af legater, der er givet til dækning af andre udgifter end studieafgiften i forbindelse med din studierejse.

Brug for hjælp

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her, kan du få vejledning på dit danske uddannelsessted.

Se kontaktoplysninger på de største uddannelsessteder her