Studieafgifter der dækkes

Se hvilke typer studieafgifter udlandsstipendiet og udlandsstipendielånet dækker

Som hovedprincip dækker udlandsstipendiet og udlandsstudielånet de afgifter, som er gratis for danske studerende og/eller EU/EØS-borgere i Danmark.

Se den vejledende liste, der ikke er en endegyldig facitliste, idet afgifter (fees) kan have forskellig betydning afhængigt af uddannelse eller uddannelsessted.

Eksempler på hvad udlandsstipendiet kan dække:

 • Administrationsafgift (administration fee)
 • Betaling for administration (administration payment)
 • Biblioteksafgift (library fee)
 • Studieafgift (tuition fee)
 • Optagelsesafgift (admission fee)
 • Ansøgningsafgift (application fee)
 • "Skoleafgift" (college/university fee)
 • Uddannelsesgebyr (education fee)
 • Indskrivningsafgift/genindskrivningsafgift (enrollment fee/re-enrolment fee)
 • Laboratorieafgift (laboratory fee)
 • Registreringsafgift (registration fee)
 • Afgift for sammensætning af uddannelseselementer (composition fee)

Eksempler på hvad udlandsstipendiet ikke kan dække:

 • Indkvarteringsafgift (accomodation fee)
 • Skadesdepositum (damage deposit)
 • Sygeforsikring (health/medical insurance)
 • Studenteraktivitetsafgift (student activity fee)
 • Studenterforeningsafgift (student union)
 • Semesterbeitrag (Tyskland)
 • Semesterticket (Tyskland)
 • Semesteravgift til studentersamskipnad (Norge)
 • Teaterbilletter (theatre ticket)
 • Afgift for benyttelse af bygninger/faciliteter (use of buildings/facilities fee)
 • Afgift for udskrift af eksamens-/kursusbevis (transcript fee)
 • Afgift for internationale studerende (international students service charge)
 • Generelle afgifter (generel fees)