Satser for udlandsstipendium - udlandsophold

Satserne er kun vejledende. Du kan ikke beregne, hvor meget udlandsstipendium du kan få til dit studieophold ud fra informationen på denne side

Udlandsstipendiet til studieophold baseres på den faktiske studieafgift. Du kan dog aldrig få mere i udlandsstipendium per år end det beløb, et dansk uddannelsessted ville modtage fra staten for en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Dit danske uddannelsessted fastsætter beløb

Satserne er vejledende, og det er dit danske uddannelsessted, der endeligt fastlægger det maksimale beløb, du kan modtage i udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet. Det skyldes, at det er dit danske uddannelsessted, der træffer afgørelse om udlandsstipendium til studieophold i udlandet.

Forskellige satser

Der er forskellige satser, alt efter om du søger udlandsstipendium til studieophold som led i en dansk universitetsuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse. Derudover er der også forskellige satser, alt efter hvilke fag du skal læse i udlandet.

Satser 2024

 • Den laveste sats til universitetsuddannelser er 48.100 kroner per år, og den højeste sats er 100.000 kroner per år
 • Den laveste sats til professionsbacheloruddannelser er 61.300 kroner, og den højeste sats er 148.000 kroner per år
 • Den laveste sats til erhvervsakademiuddannelser er 61.300 kroner og den højeste sats er 118.000 kroner per år
 • Satsen for studieophold som led i Skibsofficer-, Skibsfører- og Maskinmesteruddannelsen er 118.000 kroner per år.

Satserne for 2025 kommer i slutningen af december 2024 eller først i 2025.

Satser 2023 - gældende fra 16. maj 2023 og frem

 • Den laveste sats til universitetsuddannelser er 46.000 kroner per år, og den højeste sats er 95.900 kroner per år
 • Den laveste sats til professionsbacheloruddannelser er 58.700 kroner, og den højeste sats er 141.800 kroner per år
 • Den laveste sats til erhvervsakademiuddannelser er 58.700 kroner og den højeste sats er 113.100 kroner per år
 • Satsen for studieophold som led i Skibsofficer-, Skibsfører- og Maskinmesteruddannelsen er 113.100 kroner per år.

Satserne for 2024 kommer i slutningen af december 2023 eller først i 2024.

Satser 2022 - gældende fra 1. januar 2022 til 15. maj 2023

 • Den laveste sats til universitetsuddannelser er 44.300 kroner per år, og den højeste sats er 92.300 kroner per år
 • Den laveste sats til professionsbacheloruddannelser er 56.600 kroner, og den højeste sats er 136.600 kroner per år
 • Den laveste sats til erhvervsakademiuddannelser er 56.600 kroner og den højeste sats er 109.000 kroner per år
 • Satsen for studieophold som led i Skibsofficer-, Skibsfører- og Maskinmesteruddannelsen er 109.000 kroner per år.

Satserne for 2023 kommer i slutningen af december 2022 eller først i 2023.

Mere information

Du skal henvende dig på dit danske uddannelsessted, hvis du vil have mere information om satser til udlandsstipendium til studieophold i udlandet.

Din sats

Det er dit danske uddannelsessted, der fastsætter satsen for dit udlandsstipendium.