Så længe kan du få udlandsstipendium

Du kan højst få udlandsstipendium i to år (24 måneder), svarende til 120 ECTS-point

Kort videregående uddannelse

Hvis du gennemgår en kort videregående uddannelse, kan du højst få udlandsstipendium til ét års studieophold svarende til 60 ECTS-point.

Du kan dele udlandsstipendium og udlandsstudielån

Du kan vælge at fordele dit udlandsstipendium og udlandsstudielån på enten studieophold, en hel uddannelse eller kombinere dit udlandsstipendium og udlandsstudielån, så du for eksempel tager ud på to studieophold á 30 ECTS-point og derudover læser en kandidat-/masteruddannelse, der er normeret til et år eller mere, svarende til 60 ECTS-point eller mere.

Selv om du vælger at dele/kombinere udlandsstipendiet, kan du højst få udlandsstipendium udbetalt i sammenlagt to år til studieophold og hele kandidatuddannelser, hvilket svarer til 120 ECTS-point i alt og udlandsstudielån svarende til den maksimale sats.

Erasmus Mundus-uddannelser

Hvis du læser på en Erasmus Mundus-uddannelse, gælder begrænsningen på maksimalt to års udlandsstipendium ikke.

Hvis du er på studieophold i udlandet som led i en dansk Erasmus Mundus-uddannelse, har du ret til udlandsstipendium til studieopholdet under Erasmus Mundus-ordningen. Dette gælder også selv om du tidligere skulle have brugt en del af eller begge års udlandsstipendium påstudieophold eller en hele uddannelse i udlandet.

Du kan også få mere end to års udlandsstipendium til studieophold under Erasmus Mundus-ordningen, hvis studieopholdet har en varighed af mere end to år, svarende til mere end 120 ECTS-point.

Disse undtagelser fra de almindelige regler om udlandsstipendium gælder kun for studieophold i udlandet, der foregår som led i en dansk Erasmus Mundus-uddannelse. Der er dog en maksimum for, hvor meget du kan låne i udlandsstudielån.

Mere information

Du skal henvende dig på dit danske uddannelsessted, hvis du ønsker mere information om Erasmus Mundus-ordningen.