Legater ved siden af

Udlandsstipendiet dækker maksimalt den studieafgift, som du faktisk skal betale på en uddannelse i udlandet

Dit udlandsstipendium går til hel eller delvis dækning af den studieafgift, du faktisk skal betale. Når vi beregner dit udlandsstipendium, modregner vi legater/rabatter (eksempelvis scholarships og early payment discounts), der fremgår af din faktura/kvittering.

Får du derudover private legater til dækning af studieafgift eller legater til dækning af rejseudgifter, skolebøger og afholdelse af kost og logi, vil dette ikke blive modregnet i dit udlandsstipendium.

Skat og legater

Skattestyrelsen kan oplyse dig om, hvordan der beregnes skat af legater.