Betingelser for udlandsstipendium til studieophold

Du skal opfylde en række betingelser for at få udlandsstipendium og udlandsstudielån til studieophold

For at få udlandsstipendium og udlandsstudielån til studieophold i udlandet skal du:

 • have ret til SU. Det vil sige, at du skal opfylde de generelle betingelser for at få SU. Også selv om du ikke ønsker at modtage SU.
 • være optaget på en dansk uddannelse, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • have mindst ét SU-klip/en slutlånsrate tilbage. Du skal være berettiget til minimum at modtage ét SU-klip eller en slutlånsrate, når du starter på studieopholdet i udlandet.
 • få fuld merit på din danske uddannelse. Dit danske uddannelsessted skal forhåndsgodkende, at dit udenlandske studieophold giver dig fuld merit på din danske uddannelse. Denne forhåndsgodkendelse skal du vedlægge din ansøgning om at få godkendt udlandsstipendium til studieopholdet i udlandet.
 • være optaget på en udenlandsk betalingsuddannelse. Du skal selv søge om optagelse, og optagelsen må godt være betinget af betaling.
 • betale studieafgift til dit udenlandske uddannelsessted
 • overholde ansøgningsfristen. Du skal senest have søgt udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån inden den uddannelsesperiode, som udlandsstipendiet og udlandsstudielånet skal gives til, er afsluttet. Udbetalingsperioden kan maksimalt være på 12 måneder. Uddannelsesperioden fremgår som udgangspunkt af fakturaen for betaling af studieafgift. Afslutningstidspunktet vil dog kunne afvige fra tidspunktet på fakturaen ved den af følgende begivenheder, der sker først:
  • du begynder et nyt semester/studieophold
  • du modtager afsluttende karakter eller forhåndsgodkendelse for studieopholdet fra den udenlandske institution, eller
  • du afbryder/bliver udmeldt af studieopholdet forud for den dato, studieopholdet oprindelig skulle afsluttes.

Dokumentation

Varer dit studieophold mere end et år, skal du desuden (når du er ude):

 • skaffe dokumentation for din studiefremdrift. Hvis dit studieophold varer i mere end et år, skal du dokumentere studiefremdrift det første studieår. Dette er en betingelse for, at du kan få udlandsstipendium og udlandsstudielån til dit andet studieår. At dokumentere studiefremdrift betyder, at du skal fremskaffe dokumentation for, at du har fulgt og bestået de planlagte kurser og eksamener. Dokumentationen skal du selv indhente på det udenlandske uddannelsessted, du er indskrevet på.
  Dokumentationen skal indeholde følgende punkter:
  1) dit navn
  2) datoen hvor dokumentationen udstedes
  3) uddannelsesstedets stempel og/eller underskrift og
  4) kurser og/eller eksamener du har bestået.

 • sende dokumentationen for studiefremdrift for det første år af studieopholdet til dit danske uddannelsessted.

Hvis ikke du dokumenterer studiefremdrift for første år af studieopholdet, skal du betale udlandsstipendium og udlandsstudielån, der er udbetalt til andet år af studieopholdet tilbage.

Tager uddannelsesstedet betaling for dokumentationen, skal du selv betale for denne.

Tilbagebetaling af udlandsstudielån

Udlandsstudielånet skal betales tilbage som et almindeligt SU-lån.