Satser for støtte til forældre

Satser for særlig støtte til forældre

Tillæg til forældre 2024 

Lån 2024
Lånetype

Kroner per måned

Supplerende SU-lån til forsørgere

1.745 kr.

Tillæg 2024
Tillægstype

Kroner per måned

(før skat)

Forsørgertillæg til enlige forsørgere

6.820 kr.

Forsørgertillæg til forsørgere der bor med en SU-modtager/en der modtager af uddannelseshjælp 

2.724 kr.

Fødsels-støtte - når du får barn under uddannelsen
Fødsels-støtte

Op til 9 måneder med fødsels-støtte - dog op til 12 måneder, hvis du er enlig forsørger 

Svarer til en måneds SU