Betingelser for handicaptillæg

Se hvilket betingelser, du skal opfylde for at kunne få handicaptillæg

Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse, og har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU.

VIDEO

Hvad er handicaptillæg?

Se videoen om, hvad handicaptillæg er, og hvem der kan få handicaptillæg

Betingelser

For at få handicaptillæg, skal du opfylde de almene betingelser for at få SU. Det betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende også for eksempel kravet om studieaktivitet.

Derudover skal du:

  • have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob
  • modtage SU eller slutlån
  • gå på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse

For at kunne få handicaptillæg skal du have et betydeligt nedsat funktionsniveau. Det kan for eksempel være, hvis du har et medfødt handicap, har væsentlige følger efter ulykke eller sygdom, eller hvis du har en psykisk diagnose, herunder en diagnose inden for autismespektret.

Din diagnose skal være lægefagligt dokumenteret. Du vil for eksempel ikke være berettiget til handicaptillæg på grund af almene symptomer som smerter i bevægeapparatet (ryg, arme eller ben), hvis det ikke er en kronisk smertetilstand, som er lægefagligt dokumenteret. Du kan heller ikke få handicaptillæg, hvis du har eller tidligere har haft en psykisk lidelse som for eksempel depression eller angst, hvor der ikke længere er svære symptomer.

Du kan formentlig ikke få handicaptillæg, hvis...

...du for eksempel kan arbejde 5-6 timer om ugen i studieperioder, herunder i weekender, eller hvis du kan arbejde fuldtid i 5-6 uger i årets ferier. Som udgangspunkt giver det heller ikke ret til handicaptillæg, at du bruger længere tid på for eksempel lektielæsning og/eller opgaveløsning.

Ordblindhed

Du kan som udgangspunkt ikke få handicaptillæg på baggrund af læse-skrivevanskeligheder/ordblindhed, selv om det gør, at du er længere tid om at gennemføre dit studium. Handicaptillæg gives kun til studerende med betydelige begrænsninger i deres erhvervsevne, og der er flere typer af studiejob, man kan bestride, selv om man har læse-skrivevanskeligheder. Du kan derfor kun få handicaptillæg med læse-skrivevanskeligheder, hvis der er særlige omstændigheder. Det kan for eksempel være, at du også har en betydelig fysisk funktionsnedsættelse.

Læs principafgørelse fra Ankenævnet om handicaptillæg til ordblinde.

Spørgsmål og svar

Fandt du ikke, hvad du ledte efter, kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål på siden Spørgsmål og svar om handicaptillæg.