Handicaptillæg

Handicaptillæg er til dig, der læser på en:

  • videregående uddannelse
  • dansk erhvervsuddannelse

og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob

Betingelser for at få handicaptillæg

Se hvilke betingelser du skal opfylde for at kunne få handicaptillæg

Sådan vurderer vi ansøgninger om handicaptillæg

Læs, hvad vi lægger vægt på, når vi vurderer om du opfylder betingelserne for at få handicaptillæg

Sådan søger du handicaptillæg

Se, hvordan du søger handicaptillæg og hvilken dokumentation, du skal vedhæfte til din ansøgning

Satser for handicaptillæg

Se aktuelle og tidligere års satser for handicaptillæg

Spørgsmål og svar om handicaptillæg

Se svar på de oftest stillede spørgsmål om handicaptillæg

Så langt er vi

Se, hvor langt vi er kommet med at behandle de sager, vi modtager om handicaptillæg.

Dit fribeløb er nedsat

Du må tjene mindre ved siden af din SU, når du modtager handicaptillæg

Udbetaling af handicaptillæg

Du må tjene mindre ved siden af din SU, når du modtager handicaptillæg

Klage

Hvis du får afslag på din ansøgning om handicaptillæg, har du mulighed for at klage over afgørelsen

Værd at vide

Din dokumentation er afgørende

Det er afgørende, at du kan dokumentere din funktionsnedsættelse. Når du søger, er det vigtigt, at du uploader dokumentation, der udførligt beskriver din funktionsnedsættelse. Får vi den rette dokumentation, er vi hurtigere om at behandle din sag.

Læs mere om, hvilken dokumentation, du skal vedhæfte din ansøgning

Værd at vide

Du må tjene mindre

Når du modtager handicaptillæg, bliver dit fribeløb sat ned. Du får nedsat fribeløb, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, du kunne have tjent på dit studiejob/erhvervsarbejde, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Det nedsatte fribeløb, du får, er til legater, børnepension eller renteindtægter.

Det nedsatte fribeløb giver dig også mulighed for at afprøve din erhvervsevne i en afgrænset periode og derved have en yderst begrænset lønindkomst.

Reform af SU-systemet på det videregående uddannelsesområde

Der er vedtaget nye regler for SU til videregående uddannelser og private uddannelser.

De nye regler får betydning for din SU, herunder også for din ramme for SU til videregående uddannelser, fra januar 2027, hvis du begynder på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere. Med ’ny uddannelse’ menes også, når man begynder på en kandidatuddannelse efter at have bestået en bacheloruddannelse.

Få vejledning på dit uddannelsessted, så du kan planlægge dit uddannelsesforløb og din SU i forhold til de nye SU-regler.

Du kan læse mere om de nye regler på su.dk/SU-reform.