Du kom til Danmark med dine forældre

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er kommet til Danmark med dine forældre

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du være rejst ind i Danmark og have taget fast ophold her i landet hos dine forældre, før du fyldte 20 år. Det er desuden en betingelse, at du og dine forældre fortsat har bopæl i Danmark.

Sådan gør vi

Når vi undersøger, om du og dine forældre har fast ophold i Danmark, bruger vi folkeregisterets oplysninger om dig og dine forældre. Hvis du mener, at oplysningerne i folkeregisteret er mangelfulde eller forkerte, skal du henvende dig til folkeregisteret i den kommune, du bor i.

Ikke SU med til udlandet

Er du ligestillet efter de danske regler, kan du ikke få SU med til en hel uddannelse i udlandet.

Ligestillingen kan falde bort

Hvis du søger om SU til en ny uddannelse og tidligere er blevet ligestillet med danske statsborgere efter de danske regler, skal du ikke søge om ligestilling igen.

Vær dog opmærksom på, at du skal søge om at blive ligestillet igen, hvis du har været rejst ud af Danmark i en sammenhængende periode på mere end to år, da din ligestilling falder bort herefter.