Danske regler

Er du udenlandsk statsborger, kan du blive ligestillet efter danske regler og søge SU til en uddannelse i Danmark.

Der er forskellige danske regler, du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere ud fra, så du kan få SU. Alt efter hvilken regel du søger om ligestilling efter, er der forskellige betingelser, du skal opfylde:

Du kom til Danmark med dine forældre

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er kommet til Danmark med dine forældre

Gift med dansk statsborger

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er gift med en dansk statsborger

Du arbejder eller har arbejdet i Danmark

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du har haft arbejde i Danmark i mindst 2 år med minimum 30 timers erhvervsarbejde om ugen

Du har opholdt dig i Danmark i mindst 5 år

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du har opholdt dig i Danmark i en periode på mindst 5 år

Du tilhører det danske mindretal i Sydslesvig

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du tilhører det danske mindretal i Sydslesvig

Du er omfattet af § 2, stk. 2-4 i integrationsloven

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er omfattet af § 2, stk. 2-4 i lov om integration

Du er tyrkisk barn af en tyrkisk arbejdstager

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du og din forælder er tyrkiske statsborgere, og din forælder er eller har været arbejdstager i Danmark, og du og din forælder har registreret bopæl i Danmark på ansøgningstidspunktet

Genoptagelse af tidligere afgørelser

Har du fået afslag på at blive ligestillet med danske statsborgere, da du søgte om SU, har du nu mulighed for at få din sag genoptaget

Du kan miste dit opholdsgrundlag

Er du tredjelandsstatsborger, det vil sige statsborger i et land uden for Norden eller EU/EØS, og har du opholdstilladelse i Danmark som studerende, må du ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, blandt andet SU. Det kan have konsekvenser for din ret til ophold i Danmark, hvis du modtager SU (som er en offentlig hjælp til forsørgelse). Det er dit eget ansvar, at du overholder de regler, der gælder for din ret til ophold i Danmark. Har du spørgsmål til reglerne for dit ophold i Danmark, skal du kontakte udlændingemyndighederne – se www.nyidanmark.dk.

Ligestillingen kan falde bort

Hvis du søger om SU til en ny uddannelse og tidligere er blevet ligestillet med danske statsborgere efter de danske regler, skal du ikke søge om ligestilling igen.

Vær dog opmærksom på, at du skal søge om at blive ligestillet igen, hvis du har været rejst ud af Danmark i en sammenhængende periode på mere end to år, da din ligestilling falder bort herefter.

Ikke SU med til udlandet

Er du ligestillet efter de danske regler, kan du ikke få SU med til en hel uddannelse i udlandet.