Du har opholdt dig i Danmark i mindst 5 år

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du har opholdt dig i Danmark i en periode på mindst 5 år

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal det være registreret, at du umiddelbart før det tidspunkt, hvor du søger SU, har boet i Danmark i mindst fem sammenhængende år. Dit hovedformål med at komme til Danmark må ikke have været, at du skulle studere.

Sådan gør vi

Vi bruger folkeregisterets oplysninger, når vi vurderer, om du opfylder betingelsen om at have haft fem års sammenhængende ophold i Danmark.

Hvis du mener, at oplysningerne i folkeregisteret er mangelfulde eller forkerte, skal du henvende dig til folkeregisteret i den kommune, du bor i.

Vi undersøger også, om Udlændingestyrelsen har registreret, at du har taget ophold i Danmark for at studere.
Hvis du er nordisk statsborger, træffer vi afgørelse om dit opholdsgrundlag på samme grundlag som Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om opholdsgrundlaget for statsborgere fra øvrige lande.

Hvis du mener, at det er en fejl, at Udlændingestyrelsen har registreret, at dit hovedformål med at komme til Danmark har været at studere, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen.

Ikke SU med til udlandet

Er du ligestillet efter de danske regler, kan du ikke få SU med til en hel uddannelse i udlandet.

Ligestillingen kan falde bort

Hvis du søger om SU til en ny uddannelse og tidligere er blevet ligestillet med danske statsborgere efter de danske regler, skal du ikke søge om ligestilling igen.

Vær dog opmærksom på, at du skal søge om at blive ligestillet igen, hvis du har været rejst ud af Danmark i en sammenhængende periode på mere end to år, da din ligestilling falder bort herefter.