Betingelser for at få SU

Vil du have SU, skal du opfylde en række betingelser. Betingelserne varierer alt efter, om du søger SU til en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller en privat uddannelse

Ungdomsuddannelser

Betingelserne for at få SU til en ungdomsuddannelse er, at:

Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. 

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne.

  • Fylder du 18 år i januar, februar eller marts, kan du søge SU i marts og tidligst få SU i april
  • Fylder du 18 år i april, maj eller juni, kan du søge SU i juni og tidligst få SU i juli
  • Fylder du 18 år i juli, august eller september, kan du søge SU i september og tidligst få SU i oktober
  • Fylder du 18 år i oktober, november eller december, kan du søge SU i december og tidligst få SU i januar året efter

Grafik, der illustrere reglen om SU kvartalet efter 18 år

Undtagelse for udenlandske statsborgere

Er du udenlandsk statsborger, er der en undtagelse om, at du kan søge SU i minSU tre måneder før, du kan få SU fra.

Er du udenlandsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du som udenlandsk statsborger kan ligestilles med danske statsborgere.

Læs mere om udenlandske statsborgere og ligestilling

Du kan få SU til flere ungdomsuddannelser, der er godkendt til SU. Du kan dog maksimalt få SU til fem ungdomsuddannelser (med mindre du har fået et uddannelsespålæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

Det vil sige, at du for eksempel efter en studentereksamen også kan få SU til en erhvervsuddannelse, ligesom du efter en erhvervsuddannelse kan få SU til en gymnasial uddannelse eller en ny erhvervsuddannelse. 

Undtagelse

Har du gennemført en gymnasial uddannelse, kan du ikke få SU til en ny gymnasial uddannelse.

Læs mere om SU til maksimalt 5 ungdomsuddannelser

Du har ikke ret til SU, hvis du er selvstuderende.

Læs mere om reglerne, når du søger SU til ungdomsuddannelser

Betingelser, når du får SU

Når du er godkendt til SU, skal du opfylde yderligere to betingelser for at beholde din SU:

Regler, når du får SU.

Videregående uddannelser

Betingelserne for at få SU til en videregående uddannelse er, at:

Der er ingen aldersgrænse for at få SU til en videregående uddannelse. Søger du SU-lån, skal du være fyldt 18 år.

Du har ikke ret til SU, hvis du er selvstuderende.

Læs mere om reglerne, når du søger SU til videregående uddannelser

Betingelser, når du får SU

Når du er godkendt til SU, skal du opfylde yderligere to betingelser for at beholde din SU:

Regler, når du får SU.

Private uddannelser

Betingelserne for at få SU til en privat uddannelse er, at: 

Der er ingen aldersgrænse for at få SU til en privat uddannelse. Søger du SU-lån, skal du være fyldt 18 år.

Du har ikke ret til SU, hvis du er selvstuderende.

Læs mere om reglerne, når du søger SU til private uddannelser

Betingelser, når du får SU

Når du er godkendt til SU, skal du opfylde yderligere to betingelser for at beholde din SU:

Regler, når du får SU.

SU i udlandet

Du kan søge om at få SU med til uddannelse i udlandet

Dit ansvar

Læs mere om, hvilket ansvar du selv har, når du ønsker at modtage SU på siden Dit ansvar

Værnepligt

Du kan ikke få SU, hvis du aftjener værnepligt.

Søg tidligst en måned før

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst en måned, før du ønsker SU fra.

Der er andre tidsfrister, hvis du søger SU til uddannelse i udlandet eller er udenlandsk statsborger.

Læs mere om tidsfrister