SU-reform: Spørgsmål og svar

Se svarene på de oftest stillede spørgsmål om SU-reformen og de nye regler for SU til videregående uddannelser

De nye SU-regler gælder for alle studerende, som begynder på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere.

Du vil blive tildelt SU efter de nuværende regler til og med december 2026, og fra januar 2027 tildeles du SU efter de nye regler, hvis du er begyndt på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere.

Hvis du afslutter din uddannelse senest i december 2026, vil du derfor ikke blive berørt af de nye regler. Begynder du efterfølgende på en ny videregående uddannelse, er du omfattet af de nye regler.

Læs mere på temasiden SU-reform.

Hvis du begynder på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere, er du omfattet af de nye SU-regler.

Du vil blive tildelt SU efter de nuværende regler til og med december 2026, og fra januar 2027 tildeles du SU efter de nye regler, hvis du er begyndt på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere.

Din SU-ramme vil derfor blive nedskrevet fra 70 til 58 SU-klip fra januar 2027. Hvis du har brugt mere end 58 SU-klip, skal du ikke betale disse SU-klip tilbage, men du har ikke mere SU til videregående uddannelser. Du har mulighed for at søge om slutlån til at færdiggøre din uddannelse.

Eksempel

Du har tidligere været indskrevet på en bacheloruddannelse og brugt 12 SU-klip på denne uddannelse. Du afbrød uddannelsen, og du læser nu på en ny bacheloruddannelse. Du forventer at begynde på en kandidatuddannelse den 1. juli 2025 og vil derfor være omfattet af de nye regler fra januar 2027, hvis din plan holder. Du forventer ikke at bruge flere SU-klip på din bacheloruddannelse end den normerede studietid for uddannelsen.

Læs mere på temasiden SU-reform.

Du har mulighed for at søge om slutlån til at færdiggøre din uddannelse. Fra januar 2027 har alle, der er omfattet af de nye SU-regler, ret til 24 måneder med slutlån i alt.

Læs mere på temasiden SU-reform - Mulighed for slutlån i op til 24 måneder.

Er du omfattet af de nye SU-regler, vil du fra 2027, hvis du modtager forsørgertillæg som enlig forsørger fra og med januar 2027, blive tildelt 12 ekstra SU-klip udover den normerede studietid, og de kan bruges, hvis du for eksempel bliver forsinket i uddannelsen. De 12 ekstra SU-klip bliver lagt oveni den overordnede ramme på 58 SU-klip, så rammen er 70 SU-klip.

Læs mere på temasiden SU-reform under Overordnet ramme på 58 SU-klip til videregående uddannelse

Er du omfattet af de nye SU-regler, vil du fra 2027, hvis du modtager forsørgertillæg som enlig forsørger fra og med januar 2027, blive tildelt 12 ekstra SU-klip udover den normerede studietid, og de kan bruges, hvis du for eksempel bliver forsinket i uddannelsen. De 12 ekstra SU-klip bliver lagt oveni den overordnede ramme på 58 SU-klip, så rammen er 70 SU-klip.

Læs mere på temasiden SU-reform under 12 ekstra SU-klip til studerende, der får handicaptillæg eller forsørgertillæg til enlige forsørgere

Er du omfattet af de nye SU-regler, vil du fra 2027, hvis du modtager handicaptillæg fra og med januar 2027, blive tildelt 12 ekstra SU-klip udover den normerede studietid, og de kan bruges, hvis du for eksempel bliver forsinket i uddannelsen. De 12 ekstra SU-klip bliver lagt oveni den overordnede ramme på 58 SU-klip, så rammen er 70 SU-klip.

Læs mere på temasiden SU-reform under 12 ekstra SU-klip til studerende, der får handicaptillæg eller forsørgertillæg til enlige forsørger

De nye regler betyder også, at de 12 ekstra SU-klip ikke tæller med i opgørelsen af SU-studieaktivitet.

Læs mere på temasiden SU-reform under Studieaktivitet og SU-klip til studerende, der får handicaptillæg

Med de nye regler ændres der ikke ved SU-reglerne om studieaktivitet og dermed heller ikke i opgørelsen af din forsinkelse og det tilladte omfang af din forsinkelse, hvis du fortsat skal have ret til SU. Læs mere om studieaktivitet for videregående uddannelse i følge SU-reglerne her.

Hvis du er omfattet af de nye regler og modtager handicaptillæg, vil der med de nye regler gælde særlige forhold om, hvordan dit SU-klipforbrug opgøres i forhold til din forsinkelse. Læs mere på temasiden SU-reform under Studieaktivitet og SU-klip for studerende, der får handicaptillæg.

De nye regler påvirker ikke SU-reglerne for hele videregående uddannelser uden for Norden. Du skal dog være opmærksom på, at din overordnede ramme med SU-klip fra og med januar 2027 ændres fra 70 til 58 SU-klip, som hvis du læser i Danmark eller inden for Norden. Læser du i januar 2027 på en hel videregående uddannelse uden for Norden og har brugt mere end 58 SU-klip, har du derfor ikke mere SU til din uddannelse. Du har mulighed for at optage slutlån i op til 12 måneder til hele videregående uddannelser uden for Norden.

Læs mere om de særlige regler for SU til hele videregående uddannelser uden for Norden under Betingelser for at få SU og tillæg til en hel uddannelse i udlandet.

Hjælp - få vejledning på dit uddannelsessted

Det er dit uddannelsessted, som skal vejlede dig om dine SU-forhold og om, hvordan du kan planlægge dit uddannelsesforløb og din SU i forhold til reformen.

Har du brug for vejledning om de nye SU-regler, skal du kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted.