Studieaktivitet, når du læser i udlandet

Du skal være studieaktiv for at beholde din ret til SU

Du har kun ret til SU, hvis du følger dit studie planmæssigt.

Der er forskellige regler for, hvornår du risikerer at blive erklæret studieinaktiv, afhængigt af om du læser indenfor eller uden for Norden:

Der gælder de samme regler inden for Norden, som hvis du læser en hel uddannelse i Danmark. Så længe du opfylder betingelserne for at få SU, må du blive op til 6 eller 12 måneder forsinket (alt efter, hvornår du er starter på din uddannelse), inden du risikerer at blive erklæret studieinaktiv. Du kan læse mere om studieaktivitet i Danmark og uddannelser inden for Norden her.

Du har ikke ret til SU, hvis du bliver forsinket, når du læser en hel uddannelse i udlandet uden for Norden. Du skal som minimum have opnået, hvad der svarer til 30 ECTS for hver 6 måneder, du har modtaget SU.

Du har kun ret til SU, så længe du følger dit studie planmæssigt.

Din dokumentation for studieaktivitet

Når du sender dokumentation for din studieaktivitet, er det afgørende, at du skriver din uddannelsesretning og grad præcist, som den står på Fast Track-listen. Er du for eksempel indskrevet på en Bachelor of Arts eller en Bachelor of Science, skal disse detaljer fremgå klart af din dokumentation. Dette gælder også, hvis du eksempelvis læser en Master of Science eller en Bachelor of Business, Bachelor of Design og så videre.

Dette er vigtigt for, at vi kan sikre, at du læser den uddannelse, du modtager SU til. Din uddannelse og grad skal stemme overens med den, der er på Fast Track-listen.

Eksempler

  • Hvis du læser ”BA Environmental Sustainability” skal dette fremgå af dokumentationen. Det er derfor ikke godt nok at skrive ”Bachelor”, da vi skal kunne sikre os, at din grad stemmer overens med den du får SU til. Du kan både skrive "BA" og "Bachelor of Arts".
  • Hvis du læser ”BSc Marine Biology”, skal dette fremgå at dokumentationen. Du kan både skrive "BSc" og "Bachelor of Science".
  • Hvis du læser ”Bachelor of Business (Marketing), 3 years”, skal dette fremgå at dokumentationen. Her er det ikke nok kun at skrive ”Bachelor”.
  • Hvis du læser “Master of Science - Tropical Biology and Conservation Major”, skal dette fremgå af dokumentationen. Her kan du både skrive "MSc" og "Master of Science".

Er din SU stoppet?

Din SU vil blive stoppet, hvis du erklæres studieinaktiv. Du vil få besked i Digital Post på borger.dk.

Du skal søge SU på ny i minSU, når du igen opfylder kravet om at være studieaktiv og følge studiet planmæssigt.

Læs mere om, hvad det vil sige at være studieaktiv.