Slutlån

Du søger slutlån til uddannelse i udlandet i minSU

Når du søger om slutlån til en uddannelse i udlandet, skal dit uddannelsessted dokumentere, at du kan gøre din uddannelse færdig inden for 12 – og i nogle tilfælde 24 – måneder. Det gør uddannelsesstedet ved at skrive slutdato. Du skal derfor sende dokumentation for din studieaktivitet til os, når du søger om slutlån.

Dokumentationen skal sendes som Digital Post via borger.dk. Du kan læse mere om dokumentation for studieaktivitet her.

Studieinaktiv

Hvis du er blevet erklæret studieinaktiv, kan du ikke få slutlån, før du igen bliver erklæret studieaktiv. Du kan læse mere om studieaktivitet her.

Læser du i Norden, kan du i nogle tilfælde få slutlån – der gælder de samme regler for slutlån, som hvis du læste en uddannelse i Danmark.

 

Læser du uden for Norden, kan du få slutlån til de sidste 12 måneder af din uddannelse, hvis du har opbrugt al dine SU-klip til uddannelsen og fortsat er studieaktiv.

Du er kun ret til slutlån i den fastsatte varighed på uddannelsen. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan søge om slutlån til forsinkelse på uddannelser uden for Norden.

Læs mere om slutlån

Læs mere om forsinkelse på uddannelser i udlandet her.