Praktik og orlov - uddannelse i udlandet

Vi skal have besked, hvis du skal i praktik eller holder orlov

Det har betydning for din SU, hvis du skal i praktik eller holder orlov fra din uddannelse. Derfor skal du give os besked om, at du endnu er indskrevet på din uddannelse, mens du er i praktik/holder orlov.

Hvis du skal i praktik, skal du sende en kopi af din praktikaftale eller lignende dokumentation. Dokumentationen skal indeholde:

  • dit navn
  • startdato på praktikken (DDMMÅÅ)slutdato på praktikken (DDMMÅÅ)
  • om du får løn, vederlag, tilskud eller anden økonomisk kompensation

Dokumentationen må ikke være ældre end 4 måneder og skal være underskrevet og stemplet af praktikstedet. 

Du skal også sende dokumentation fra dit uddannelsessted der dokumentere, at praktikken er en integreret del af og ikke forlænger din uddannelse.

Se hvordan du sender din dokumentation via digital post.

Læs mere om de generelle regler om praktikophold og SU.

Læs mere om uddannelser med lønnet praktik.

Lønnet praktik

Du skal fravælge SU i minSU for de måneder, du er i lønnet praktik og dokumentere studieaktivitet, når du er i lønnet praktik.

Er du fortsat i lønnet praktik, når det er tid til, at du skal dokumentere din studieaktivitet, skal du kun dokumentere perioden frem til praktikstart. Dokumentationen for studieaktivitet skal du uploade i minSU. Har du været i praktik i hele perioden, siden du sidst dokumenterede din studieaktivitet, kan du nøjes med at give os besked om, at du fortsat er i praktik, ved at du uploader et brev om det i minSU.

På Fast Track-listen under bemærkninger kan du læse, om der indgår praktik i din uddannelse.
Hvis der indgår praktik i din uddannelse, registrerer vi perioden med praktik, når vi godkender du kan få SU, og du vil ikke få SU i disse perioder. Når vi modtager din dokumentation, tildeler vi SU til dig, hvis du skal i ulønnet praktik.
Du skal sende dokumentationen fra praktikstedet for din lønnet og din ulønnet praktikperiode.

Søg SU igen

Du skal søge SU i minSU igen via Fast Track-listen, hvis din praktik er på otte måneder eller mere. Du søger SU i minSU, når du fortsætter uddannelsen.

Du skal uploade dokumentation for studieaktivitet sammen med din ansøgning.

Ulønnet praktik

Hvis du skal i ulønnet praktik, skal dit uddannelsessted dokumentere, at praktikken er en integreret del af og ikke forlænger din uddannelse.

Dokumentationen skal indeholde:

  • dit navn
  • dit uddannelsessted
  • din uddannelsesgrad og din uddannelsesretning
  • din forventede slutdato (DDMMÅÅ)

Dokumentationen må ikke være ældre end 4 måneder  og skal være stemplet og underskrevet af dit uddannelsessted (original brevpapir kan erstatte uddannelsesstedets stempel)

På Fast Track-listen under bemærkninger kan du læse, om der indgår praktik i din uddannelse.
Hvis der indgår praktik i din uddannelse, registrerer vi perioden med praktik, når vi godkender du kan få SU, og du vil ikke få SU i disse perioder. Når vi modtager din dokumentation, tildeler vi SU til dig, hvis du skal i ulønnet praktik.
Du skal sende dokumentationen fra praktikstedet for din lønnet og din ulønnet praktikperiode.

Hvis du holder orlov fra din uddannelse, skal du straks give os besked via Digital Post på boger.dk. Du skal også fravælge SU i minSU for de måneder, du er på orlov.

Inden din orlov starter, skal du sende dokumentation til os fra dit uddannelsessted, der viser:

  • din sidste studieaktive dag inden orloven (DDMMÅÅ)
  • hvornår du forventer at vende tilbage efter din orlov
  • din nye forventede slutdato (MMÅÅ)

Dokumentationen skal være dateret, stemplet og underskrevet af dit uddannelsessted.

Har du fortsat orlov, når du igen skal dokumentere din studieaktivitet, skal du kun dokumentere perioden frem til din orlov. Dokumentationen skal du uploade i minSU. Har du været på orlov i hele perioden, siden du sidst dokumenterede din studieaktivitet, kan du nøjes med at give os besked om, at du fortsat er på orlov, ved at uploade et brev om det i minSU.

Hvis du genoptager uddannelsen, inden der er gået otte måneder, skal du sende os dokumentation fra uddannelsesstedet med det præcise starttidspunkt og det forventede sluttidspunkt.

Se hvordan du sender din dokumentation via Digital Post på borger.dk

Søg SU igen

Du skal søge SU i minSU igen, hvis din orlovsperioden er over 7 måneder.

Tilknytning til Danmark

Har vi tidligere vurderet din tilknytning til Danmark i forbindelse med, at du søgte SU, vurderer vi din tilknytning igen, når du søger SU igen.