Legater

Udlandsstipendiet dækker maksimalt den studieafgift, som du faktisk skal betale på en uddannelse i udlandet

Dit udlandsstipendium går til hel eller delvis dækning af den studieafgift, du faktisk skal betale. Når vi beregner dit udlandsstipendium, modregner vi legater/rabatter (eksempelvis scholarships og early payment discounts), der fremgår af din faktura/kvittering.

Får du derudover private legater til dækning af studieafgift eller legater til dækning af rejseudgifter, skolebøger og afholdelse af kost og logi, vil dette ikke blive modregnet dit udlandsstipendium.

Skat og legater

Skattestyrelsen kan oplyse dig om, hvordan der beregnes skat af legater.