Forsørger i udlandet

Hvis du er forælder eller forsørger, kan du søge særlig støtte - også mens du læser i udlandet. Du skal hvert år sende ny dokumentation for din situation.

Du kan få supplerende SU-lån, hvis du er forsørger og læser i udlandet. For at få supplerende SU-lån skal du modtage SU. Du søger supplerende SU-lån i minSU.

Du skal kunne dokumentere, at du er forsørger.

Dokumentationen skal vise:

  • at du har dit barn under 18 år boende hos dig
  • antal beboere på din adresse

Dokumentationen skal være udstedt af en offentlig myndighed i det land, du læser i.

Send dokumentation hvert år

Du skal sende dokumentation for, at du er forsørger i oktober måned hvert år. Sender du ikke dokumentationen, får du ikke det supplerende SU-lån året efter. 

Se hvordan du sender din dokumentation via Digital Post.

Se satsen for supplerende SU-lån

Hvis du er enlig forsørger, kan du få forsørgertillæg til enlige forsørgere under en hel uddannelse i udlandet.
For at få forsørgertillægget skal du modtage SU. Du skal dokumentere, at du er enlig forsørger.

Du skal sende dokumentation, der viser:

  • at du har dit barn under 18 år boende hos dig
  • at du er enlig og ikke lever i et ægteskabslignende forhold
  • antal beboere på din adresse

Dokumentation skal være udsendt af en offentlig myndighed i det land, du læser i. Hvis en officiel myndighed, i det land du bor i, principielt ikke kan udstede en sådan dokumentation, kan du i stedet for som dokumentation sende en tro og love-erklæring på, at du er enlig forsørger, at du ikke lever i et ægteskabslignende forhold, og at du har dit barn/dine børn under 18 år boende hos dig. Benyt eventuelt vores Tro og love-erklæring.

Send dokumentationen hvert år

Du skal sende dokumentation for, at du er enlig forsørger i oktober måned hvert år. Sender du ikke dokumentationen, får du ikke forsørgertillæg året efter.

Se hvordan du sender din dokumentation via Digital Post til styrelsen.

Du søger forsørgertillæg for enlige forsørgere i minSU.

Se satsen for forsørgertillæg til enlige forsørgere.

Du kan få forsørgertillæg, hvis du er forsørger og bor sammen med en anden SU-modtager eller en person, der modtager uddannelseshjælp

Du kan få forsørgertillægget hvis du:

  • er forsørger og barnet har adresse hos dig
  • bor sammen med en SU-modtager eller en person, der modtager uddannelseshjælp og ikke får forsørgertillæg til enlige forsørgere

Det er ikke en betingelse, at I er gift eller kærester, eller at din samlever er forælder til dit barn

Læs om forsørgertillæg som samboende forældre.